Zapytanie o ofertę

Imię i nazwisko*
Województwo*
Miejscowość*
Telefon *
Adres email*
Stan budynku
Proszę o ofertę: projekt przyłączaprzyłącze instalacji (załączyć istniejący projekt)pompę ciepłakocioł gazowyfotowoltaikękanalizację pod posadzkąkanalizację wewnętrznądekompresję kanalizacjiinstalacje wody ciepłej i zimnejstację zmiękczającą wodęodkurzacz centralnyrekuperacjęogrzewanieizolację cieplną posadzekwylewkę posadzkowąprzydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków
Projekt przyłącza
Przyłącze
Rodzaj ogrzewania
Rodzaj posadzki
RLM
Dolne źródło PC
Pow. działki
Technologia budowy
Izolacja ścian
Grubość izolacji
Izolacja dachu
Grubość izolacji
Powierzchnie ogrzewane (bez garażu)
Wysokość pomieszczeń
Garaż ogrzewany

Kubatura budynku
Uwagi własne
.
Załączniki : dokumentacja projektowa i / lub zdjęcia budynku / terenu wokół budynku
.
nr 1:
nr 2:
nr 3:
nr 4:
nr 5:
nr 6:
nr 7:
nr 8:
nr 9:
nr 10:
Link do projektu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. na potrzeby realizacji niniejszego Zgłoszenia przez PUH Grasant oraz podmioty z nim współpracujące. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie PUH Grasant. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przywołanej wyżej ustawy, w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.