Artur Panas

Technik budownictwa ogólnego, Technikum Budowlane nr 1 w Poznaniu, następnie urzędnik w organach zespolonych administracji rządowej. Od 1997 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. GRASANT, z siedzibą w Ziminie koło Poznania. Specjalizuje się w wykonawstwie instalacji odnawialnych źródeł energii, gazowych, grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczestniczył w wielu szkoleniach produktowych, technicznych i serwisowych producentów materiałów i urządzeń z branży budowlanej i grzewczej.

 

W 2006 roku uzyskał tytuł mistrza w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posiada aktualne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w wykonawstwie instalacji elektrycznych (z ograniczeniami), grzewczych i gazowych (bez ograniczeń). W 2007 roku ukończył szkolenie z zakresu klimatyzatorów, pomp ciepła i systemów solarnych w Centrum Szkolenia Zawodowego w Wieliczce.

Na codzień współpracuje z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym z centralą w Falentach, oddział w Poznaniu, Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Politechniką Poznańską, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – w zakresie badań nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w szeroko rozumianym budownictwie, rolnictwie i przemyśle. W ramach działalności edukacyjnej prowadził praktyki z odnawialnych źródeł energii dla uczniów Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu, studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni i ośrodków naukowych w Poznaniu.

Współautor udzielonego październiku 2017 roku (trwający od 2013 roku) na rzecz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Poznaniu Patentu nr 226844 na wynalazek pt. „Urządzenie dogrzewająco-chłodzące kojce dla loch i prosiąt” z wykorzystaniem „gruntowej” pompy ciepła.

Biegły w dziedzinie ciepłownictwo-ogrzewnictwo o specjalności odnawialne źródła energii: pompy ciepła z instalacjami towarzyszącymi. Od 2012 r wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od maja 2013 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Instalatorów Pomp Ciepła (www.psipc.pl). W czerwcu 2014 uczestniczył w pierwszym w Polsce szkoleniu „Instalator pomp ciepła EUCERT” zakończonym pozytywnie zdanym egzaminem i uzyskał Certyfikat i Znak Jakości Q Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła EHPA.

Od 2017 roku ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.

Od 2018 roku członek wspierający stowarzyszenie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła portpc.pl