Artur Panas

Z wykształcenia jestem technikiem budownictwa ogólnego – do 1999 roku pracowałem jako urzędnik w organach zespolonych administracji rządowej. Od 1997 roku prowadzę własną działalność gospodarczą pod firmą GRASANT Artur Panas. Specjalizuję się w wykonawstwie instalacji odnawialnych źródeł energii, gazowych, grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych. Posiadam szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w tym zakresie, uczestniczyłem w wielu szkoleniach produktowych, technicznych i serwisowych producentów materiałów i urządzeń z branży instalacyjnej.

W 2006 roku uzyskałem tytuł mistrza w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posiadam aktualne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w wykonawstwie instalacji elektrycznych, grzewczych i gazowych. W 2007 roku ukończyłem szkolenie z zakresu projektowani i montażu klimatyzatorów, pomp ciepła i systemów solarnych w Centrum Szkolenia Zawodowego w Wieliczce.

Współpracowałem z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym (z centralą w Falentach), oddział w Poznaniu, Zakładem Odnawialnych Źródeł Energii i Politechniką Poznańską, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – w zakresie badań nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w szeroko rozumianym budownictwie, rolnictwie i przemyśle. W ramach działalności edukacyjnej prowadziłem praktyki z odnawialnych źródeł energii dla uczniów Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu, oraz wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów i pracowników naukowych Politechniki w Poznaniu.

Jetem współautorem Patentu nr 226844 udzielonego w 2017 roku (trwającym od 2013 roku) na rzecz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Poznaniu  na wynalazek pt. „Urządzenie dogrzewająco-chłodzące kojce dla loch i prosiąt” z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła.

W 2012 roku zostałem biegłym w dziedzinie ciepłownictwo-ogrzewnictwo o specjalności odnawialne źródła energii: pompy ciepła z instalacjami towarzyszącymi, wpisanym na listę biegłych Sądu Okręgowego w Poznaniu.
W latach 2013-2021 pełniłem funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Instalatorów Pomp Ciepła.
W czerwcu 2014 uczestniczyłem w pierwszym w Polsce szkoleniu „Instalator pomp ciepła EUCERT”, które zakończyłem pozytywnie zdanym egzaminem i uzyskałem  Certyfikat i Znak Jakości Q Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła EHPA – posiadam uprawnienia do montażu instalacji pomp ciepła na terenie EU.
W latach 2017 – 2023 byłem ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Od 2018 roku wspieram jako członek stowarzyszenie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.
Jako konsultant PORTPC uczestniczyłem w przygotowaniu „Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” – opracowanie to stanowi obecnie fundamentalną podstawę do nauki, projektowania i montażu instalacji z gruntowymi pompami ciepła dla całej branży.