Artykuły prasowe

Artykuły prasowe opublikowane na łamach Fachowego Instalatora oraz miesięcznika Budujemy Dom

W kontekście treści przedstawionych w artykułach proszę zwrócić uwagę i uwzględnić przy wyciąganiu własnych wniosków daty publikacji i ówczesny poziom wiedzy w tej dziedzinie.