Grasant

EUCERT_certification_logo_EN

Zapraszam do korzystania z naszych usług, które świadczymy od 1997 roku.
Proszę zapoznać się z naszą ofertą, zwrócić uwagę na jakość oferowanych urządzeń, referencje i posiadane kwalifikacje.Chcemy być  firmą rzemieślniczą, postrzeganą jako wykonawca  ukierunkowany na obsługę Klienta detalicznego i niewielkiego instytucjonalnego. Tylko czasami występujemy jako podwykonawca dla generalnych wykonawców.

Oferujemy wykonanie następujących usług :

 • projektowych w całej branży instalacyjnej,
 • przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe,
 • instalacja kanalizacyjne pod posadzkowe, wewnętrzne i dekomporesji kanalizacji,
 • instalacje grzewcze : podłogowe, grzejnikowe i ścienne,
 • instalacje zimnej wody i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją,
 • wewnętrzne instalacje gazowe, montaż kotłowni opartych o urządzenia gazowe,
 • wylewki anhydrytowe,
 • instalacje oparte o pompy ciepła, dla których dolnym źródłem może być woda, powietrze, grunt, procesy technologiczne, obiekty gospodarcze w rolnictwie,
 • dolne źródła dla pomp ciepła – kolektory poziome i odwierty pionowe,
 • kolektorów słonecznych i fotovoltaicznych,
 • centralnych odkurzaczy, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków,
 • instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym dla montowanych urządzeń,

Świadczymy również usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne wykonanych  instalacji.

Podstawowym zakresem naszej działalności jest świadczenie kompleksowych usług montażu i serwisu sprzedawanych urządzeń. W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług, współpracujemy z producentami poszczególnych grup produktowych, które specjalizują się w danej branży. Ukierunkowani jesteśmy na wykonywanie inwestycji w taki sposób, aby instalacje: solarna, centralnego ogrzewania czy kanalizacyjna z biologiczną oczyszczalnią ścieków – prawidłowo funkcjonowały. Wielu klientów życzy sobie, aby odpowiedzialność za prawidłową pracę całego systemu wodnego i grzewczego spoczywała na jednej firmie i nie było konieczności rozmawiania z kilkoma wykonawcami z branż pokrewnych. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom świadczymy usługi w kompleksowym zakresie, ale realizujemy również zlecenia cząstkowe. Zatrudniamy instalatorów posiadających długoletnią praktykę w zawodzie i przygotowanie teoretyczne.
Posiadamy czynne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w prowadzonej działalności gospodarczej.

Artur Panas

P.S.

„GRASANT” : w średniowieczu mianem tym określano łupież