Badania termowizyjne

Badania termowizyjne wykonujemy przy pomocy kamery termowizyjnej szwedzkiej firmy FLIR model B-60. Jest to urzadzenie bardzo wysokiej jakości, dedykowane specjalnie do stosowania w budownictwie. Współpracuje z miernikiem wilgotności powietrza i powierzni, firmy EXTECH model M2097, który łącząc się w technologii bezprzewodowej z kamerą termowizyjną daje duże możlwości do analizy badanych obiektów o wysokim stopniu dokładności.

Badanie daje ogromne możliwości poznania np. poprawności wykonania obiektów budowlanych np. poprawności wykonania izolacji ścian czy dachów, osadzenia okien i drzwi, oznaczenia miejsc mających wady konstrukcyjne czy włąsciwego rozkładu temperatur w instalacjach ogrzewania podłogowego czy grzejnikowego, a konsekwencją których są wyskoie koszty eksploatacji instalacji grzewczych.   

Poniżej przedstawiam przykłady wykonanych przeze mnie termogramów z  kliku nowo wybudowanych domów – zdjęcia z grudnia 2010 roku …

Prawidłowy rozkład temperatur w grzejniku      Nieprawidłowy rozkład temperatur
płytowym                                                     – grzejnik płytowy innej firmy  

Nieprawidłowy rozkład temperatur –            Nieprawidłowy rozkład temperatur
grzejnik aluminowy                                    grzejnik żeliwny
 

Prawidłowy rozkład temperatur                 Niewłaściwa izolacja fundamentów
– grzejnik żeliwny

 

Brak dostatecznej izolacji ścian zewnętrznych – zdjęcia wykonane od wewnątrz pokoju
 

Budynek o konstrukcji muru jedno warstwowego – niewłaściwie wykonane nadproża.   Zdjęcia wykonane od zewnątrz budynku, temp. zew. zaledwie (-3,50C)
  

Kolejny budynek – mur jedno warstwowy, widok z zewnątrz. Od wewnątrz ściana jest otynkowana! – temp. na zewnątrz (-4,50C). Na termogramie widoczna temperatura i wilgotność wewnątrz pomieszczenia i na zewnętrznej powierzchni ściany!
Niedokładnie wymurowana ściana i nadproże wykonane z niewłaściwego materiału.
 

                                                        Ogród zimowy – zdjęcie wykonane od
wewnątrz, ujemna temperatura !
 

Termogram ogrzewania podłogowego – prawidłowy rozkład temperatur.
Niewłaściwie ułożone płytki podłogowe – widoczne są „placki” kleju = w pustych przestrzeniach znajduje się izolator – powietrze.
 

Prawidłowy rozkład temperatur w
ogrzewaniu podłogowym                            Źle wykonane ogrzewanie podłogowe
  

Ogrzewanie podłogowe – niewłaściwy
rozkład temperatur – na środku niższa       Pętla ogrzewania podłogowego wykonana
temperatura niż na zewnątrz pętli              …. przy silnym wietrze 🙂
 

Brak odpopwiednich przepływów w ogrzewaniu podłogowym