ciepła woda użytkowa

Instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej realizujemy w oparciu o rury PEX/AL/PEX (rury z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową) i kształtki (kolana, trójniki, złączki gwintowane) zaprasowywane (plastikowe i / lub mosiężne. W swojej praktyce od wielu już lat nie stosujemy rur i kształtek miedzianych – ze względu na ich cenę niewspółmierną do teoretycznych korzyści oraz możliwość występowania awarii w postaci wycieków na kolanach w wyniku wypłukiwania przez osady prowadzone w wodzie (wycieki nie powstają w miejscach lutowanych a na łuku kolana w materiale, z którego wykonana jest kształtka) oraz ograniczmy ilość materiałów z miedzi do niezbędnego minimum w związku z zaleceniami COBRTI INSTAL dotyczącymi badania jakości wody w kierunku jej korozyjności na instalacje wykonane z miedzi. Nie stosujemy też rur i kształtek z PP (polipropylen), gdyż sposób montażu charakteryzuje się dużym stopniem niedoskonałości i narożny jest na powstawanie błędów po stronie człowieka – jego nieuwagi, braku możliwości poprawnego wykonania w miejscach trudno dostępnych itp. Natomiast polietylen sieciowany, który ma też swoje ograniczenia np. temperaturowe, jest materiałem obojętnym chemicznie i charakteryzującym się długoletnią bezawaryjną pracą czy łatwością modernizacji w przypadku zmian w wykonywanej instalacji.
Do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej stosujemy pompy cyrkulacyjne renomowanych producentów, gwarantujące minimalne zużycie energii elektrycznej. Np. pompka cyrkulacyjna zużywająca 4W prądu generuje roczny koszt utrzymania na poziomie 19,70 zł brutto przy następujących założeniach :
– czas pracy pompy cyrkulacyjnej 24h/ 31dni/ 12 miesięcy = 35,71 kWh,
– cena 1 kWh prądu = 0,57 zł brutto,