Dekompresja kanalizacji

Dekompresja kanalizacji to inaczej wentylacja pionów kanalizacyjnych.
Jej zadaniem jest odprowadzenie gazów pochodzących z instalacji kanalizacyjnej – szamb, oczyszczalni, przyłączy do sieci. Druga funkcja to napowietrzanie – ma zabezpieczać przed wysysaniem wody z syfonów umywalek, zlewów, brodzików czy bidetów, do którego może dochodzić w wyniku wytworzenia się podciśnienia w momencie spuszczenia dużej ilości wody np. z miski ustępowej powodując charakterystyczne „bulgotanie” w rurach, w następstwie czego mogą się przedostawać do pomieszczeń nieprzyjemne zapachy w miejscach montażu przyborów instalacyjnych (kuchnie, łazienki).
Ten zakres kanalizacji realizowany jest na odcinku od najwyższego włączenia przyboru instalacyjnego do pionu kanalizacyjnego a wywiewką w połaci dachu lub kominie. Średnica pionu wentylacyjnego w budynkach jednorodzinnych powinna być co najmniej tej samej średnicy co pion kanalizacyjny – niedopuszczalne jest, często spotykane w wykonawstwie, zmniejszanie jej wymiaru z fi 110 do fi 50 lub do fi 75. Zalecamy, aby wywiewki dekompresyjne były usytuowane na dachu od strony zawietrznej w stosunku do kalenicy.

p.s.
przybory instalacyjne = miski, umywalki, zlewy itp.