Kanalizacja pod posadzkowa

Instalacja kanalizacji pod posadzkowej wykonywana jest przez nas w oparciu o rury przeznaczone do tego celu – co nie jest wcale takie oczywiste na rynku instalacyjnym. Częstym błędem wykonawczym jest stosowanie rur kanalizacji wewnętrznej (kolor szary lub biały) w miejsce rur w kolorze pomarańczowym. Kolor w instalacjach kanalizacyjnych w determinuje ogólne przeznaczenie materiału – rury w kolorze pomarańczowym stosowane są co do zasady w gruncie a rury w kolorze szarym i białym przeznaczone są do stosowania w kanalizacji wewnętrznej – kanalizacja pod posadzkowa traktowana jest jako zewnętrzna, pomimo tego, że znajduje się w obrysie budynku. Firmy wykonujące instalacje kanalizacji pod posadzkowej z rur w kolorze szarym świadczą usługę taniej niż my – korzystają z o wiele tańszego materiału, ale robią to na szkodę Klienta – robią to niezgodnie ze sztuką budowlaną i wbrew przepisom oraz narażają go na konieczność kucia posadzek po kilku latach eksploatacji …

Rury w kolorze pomarańczowym mają większą wytrzymałość na ściskanie i co do zasady nie występują w średnicach mniejszych niż fi 110, natomiast bardzo często można spotkać w wykonawstwie rury fi 50 czy fi75 ułożone jako poziomy pod posadzkowe dla przyborów instalacyjnych kuchni czy umywalek, wanien i zlewów.