Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie grzejnikowe. We współczesnych instalacjach ogrzewania grzejnikowego oczekujemy niskiego kosztu eksploatacji – efekt ten osiągamy minimalizując temperaturę na zasilaniu układu grzewczego i optymalizując temperaturę powrotu. Instalacje ogrzewania grzejnikowego w naszym wykonaniu projektujemy dla parametrów Tz=55 i Tp=45. Taki dobór jest w naszej ocenie optymalny dla układów nisko temperaturowych i pozwala na ekonomiczną pracę układu grzewczego – stosunek kosztów inwestycji do kosztów eksploatacji jest wypośrodkowany. Grzejniki w naszych instalacjach łączone są w układzie rozdzielaczowym tzn. do każdego grzejnika prowadzimy osobne rury z zasilaniem i powrotem od rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego – koszt wykonania jest wyższy niż w przypadku systemu równoległego, ale koszty eksploatacyjne zdecydowanie niższe, zrównoważenie hydrauliczne prostsze i możliwe do wykonania w optymalny sposób.  Natomiast same grzejniki płytowe w naszych instalacjach mają podejścia dolne – środkowe. To z kolei pozwala na zachowanie estetyki pomieszczenia, nie determinuje błędów po stronie wykonawczej a w przyszłości pozwala na bezinwazyjną zmianę aranżacji pomieszczenia – np. zastosowany grzejnik jest o 5 cm za szeroki do nowo kupionej komody : mając grzejniki z podejściem środkowym, kupujemy krótszy grzejnik ale „grubszy” (żeby zachować moc obliczeniową) i go montujemy w to samo miejsce. Nie ma potrzeby przerabiania podejścia grzejnikowego, kucia ścian, gipsowania, malowania itp. itd.

Zapraszam również do zapoznania się z tą stroną internetową :

f9_1