Gwarancja jakości

W dziedzinie instalowania pomp ciepła możemy się poszczycić szczególnymi osiągnięciami.

Mamy na swoim koncie współpracę z jednostkami naukowymi czego wynikiem jest kilka zgłoszonych opracowań patentowych.Posiadamy EHPA Q, znak jakości nadawany instalatorom przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła EHPA, poświadczający wymagane doświadczenie w montażu pomp ciepła oraz odbycie szkolenia i otrzymanie pozytywnego wyniku egzaminu w ramach Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT. Współpracujemy z firmami specjalizującymi się w wykonywaniu kolektorów pionowych dla pomp ciepła, co pozwala nam świadczyć te usługi na wysokim poziomie jakości i bez fałszywych oszczędności kosztem tak naprawdę Klienta, mając do dyspozycji wiertnie potrafiące realizować usługi w każdych warunkach gruntowych, w tym również w skałach.

W naszej ofercie znajdują się pompy ciepła następujących producentów:

  • Szwedzkiego producenta NIBE
  • Niemieckiego producenta VIESSMANN
  • Austriackiego producenta HELIOTERM
  • Duńskiego producenta DANFOSS
  • Niemieckiego producenta AlphaInnoTec
Pompy ciepła

Gruntowe

Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem ciepła w instalacjach z pompami ciepła jest grunt, skała, woda gruntowa i woda powierzchniowa. Kolektory gruntowe można ogólnie podzielić na: kolektory poziome (płaskie), które w zależności od sposobu ułożenia dzielimy jeszcze na równoległe lub spiralne oraz kolektory pionowe (sondy pionowe).

Posiadacze systemu gruntowego źródła ciepła mają zapewnioną energię cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne i niezależność od zmian temperatury zewnętrznej. O ile tylko wydajność źródła ciepła (gruntu) i pompa są właściwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy temperaturach zewnętrznych -20°C system będzie pracować prawidłowo. Właściwy dobór i wymiarowanie kolektora dolnego źródła jest więc jednym z podstawowych i najważniejszych warunków prawidłowej pracy pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła charakteryzują się wysokim współczynnikiem sprawności COP.

Pompy ciepła

Powietrzne

Jeżeli nie macie Państwo możliwości wykonania na swojej działce kolektora gruntowego poziomego lub sond pionowych, wtedy powinniście się zdecydować na pompę ciepła zasilaną powietrzem zewnętrznym.Chociaż żadna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na ciepło przez cały rok, to mimo wszystko jej zastosowanie przynosi ekonomiczne korzyści. Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie do około -15oC, ładunek energii jaki jest w nim zawarty jest zbyt mały, aby zapewnić pompie ciepła zasilanie o odpowiednio wysokim wydatku mocy i wskaźniku sprawności. Z tego punktu widzenia konieczne jest zastosowanie dodatkowego źródła ciepła (np. kotła olejowego, gazowego, elektrycznego), którego zadaniem będzie pokrycie zapotrzebowania na ciepło w szczytowych momentach.

Powyższa konieczność współpracy pompy ciepła na powietrze zewnętrzne z dodatkowym urządzeniem grzewczym, czyni ją doskonałym rozwiązaniem do obniżenia kosztów w już istniejących kotłowniach zasilanych głównie prądem, olejem lub propan-butanem. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów ogrzewania nawet o 50% dzięki czemu czas amortyzacji wydatku na pompę ciepła będzie stosunkowo krótki.

Działanie pompy ciepła

System z pompą ciepła to bardzo zależne od siebie trzy obiegi (kolektor gruntowy – moduł chłodniczy – system grzewczy), które można porównać do trzech kół zębatych. Gdy jedno z nich się zatrzyma, przestanie pracować cały system.

Zainwestuj w nowoczesne źródło ciepła!

Potwierdzeniem jakości naszych usług jest EHPA Q, znak jakości nadawany instalatorom przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła EHPA.