Gwarancja jakości

W dziedzinie instalowania pomp ciepła możemy się poszczycić szczególnymi osiągnięciami.

Mamy na swoim koncie współpracę z jednostkami naukowymi czego wynikiem jest opracowanie patentowe. Posiadamy certyfikat EHPA Q, znak jakości nadawany instalatorom przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła EHPA, poświadczający wymagane doświadczenie w montażu pomp ciepła oraz odbycie szkolenia i otrzymanie pozytywnego wyniku egzaminu w ramach Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT. Współpracujemy z firmami specjalizującymi się w wykonywaniu kolektorów pionowych dla pomp ciepła, co pozwala nam świadczyć te usługi na wysokim poziomie jakości, mając do dyspozycji wiertnice potrafiące realizować usługi do głębokości 300 mb w jednym odwiercie.

W naszej ofercie znajdują się pompy ciepła :

  • gruntowe,
  • powietrzne,
Pompy ciepła

Gruntowe

Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem ciepła w instalacjach z pompami ciepła jest ziemia, skała, woda gruntowa czy woda powierzchniowa. Kolektory gruntowe można ogólnie podzielić na: poziome i pionowe.

Posiadacze systemu gruntowego źródła ciepła mają zapewnioną energię cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne i niezależność od zmian temperatury zewnętrznej. O ile tylko wydajność źródła ciepła (gruntu) i pompa ciepła są właściwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to bez ograniczeń dla ujemnej temperatury zewnętrznej system będzie pracował prawidłowo, zapewniając ciepło w ogrzewanych pomieszczeniach. Właściwy dobór i wymiarowanie dolnego źródła jest więc jednym z podstawowych i najważniejszych warunków prawidłowej pracy pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła charakteryzują się wysokim współczynnikiem sprawności COP / SCOP a co z tego wynika – niskim kosztem eksploatacji.

Pompy ciepła

Powietrzne

Jeżeli nie ma możliwości wykonania kolektora gruntowego poziomego lub sond pionowych, wtedy alternatywną są pompy ciepła, dla których dolnym źródłem jest powietrze zewnętrzne. Powietrzna pompa ciepła również jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania na ciepło przez cały rok, w zależności od jej parametrów technicznych i lokalizacji inwestycji.

Działanie pompy ciepła

System z pompą ciepła to bardzo zależne od siebie trzy obiegi (dolne źródło (grunt/powietrze) – pompa ciepła – system grzewczy (ogrzewanie grzejnikowe/podłogowe/inne)), które można porównać do trzech kół zębatych. Gdy jedno z nich jest niewłaściwe, cały system pracuje wadliwie.
Dlatego tak ważne dla potencjalnego użytkownika powinno być powierzenie tej pracy specjalistycznej firmie, posiadającej teoretyczne i praktyczne doświadczenie.

Zainwestuj w nowoczesne źródło ciepła!

Potwierdzeniem jakości naszych usług jest EHPA Q, znak jakości nadawany instalatorom przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła EHPA.