Usługi eksperckie

W 2012 roku zostałem wpisany, jako pierwszy  w Polsce, na listę biegłych sądowych, w dziedzinie ciepłownictwo-ogrzewnictwo o specjalności odnawialne źródła energii: pompy ciepła z instalacjami towarzyszącymi.
Od maja 2013 roku pełnię funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Instalatorów Pomp Ciepła (www.psipc.pl).
W czerwcu 2014 uczestniczyłem w pierwszym w Polsce szkoleniu „Instalator pomp ciepła EUCERT” – zakończyłem je pozytywnie zdanym egzaminem i uzyskałem  Certyfikat i Znak Jakości Q Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła EHPA.
Od 2017 roku jestem ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Od 2018 roku jestem członkiem wspierający działalność Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła portpc.pl.

Usługi prywatne świadczę dla szerokiego grona odbiorców – firm wykonawczych, inwestorów budynków jednorodzinnych jak i obiektów przemysłowych, projektantów, architektów, urzędów miast i gmin, itp.

Usługi dla instytucji – sądów, prokuratur, policji, straży pożarnej  i innych organów uprawnionych z mocy prawa do zasięgania opinii biegłych sądowych.

Zakres :

 • opiniowanie wadliwie wykonanych instalacji z pompami ciepła,
 • weryfikacja poprawności doboru systemu rozwiązań,
 • wykonywanie bilansów / analiz ekonomiki w stosowaniu  pomp ciepła i instalacji towarzyszących,
 • przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla odbiorców instytucjonalnych np. na potrzeby przetargów,
 • techniczna / merytoryczna ocena ofert złożonych w przetargach prywatnych, gminnych, innych.

W zakresie obsługi formalno-prawnej dotyczącej szeroko rozumianych instalacji z pompami ciepła od 2009 roku współpracuję z radcą prawnym, Grzegorzem Hańczewskim

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz Hańczewski
ul. Słowackiego 18/7a i 8
60-823 Poznań
tel./fax. 61 662 80 95,
kancelaria@hanczewski.com.pl
www.hanczewski.com.pl

Uwagi dotyczące wydawania opinii w sporze między stronami.
Szanowni Państwo,

 1. Działam wyłącznie w granicach prawa w sposób transparentny. Pozostaję obojętny dla stron sporu, bez względu na osobę / organ zlecający / finansujący moją pracę.
  Nie ma zatem żadnej możliwości sporządzenia opinii innej niż obiektywna.
   
 2. Biegłym sądowym się bywa, a nie jest.
  Biegłym sądowym zostaje się po wydaniu postanowienia o powołaniu przez organ do tego uprawniony – nie ma zatem możliwości wydania prywatnej opinii jako biegły sądowy. Używanie  tytułu „biegły sądowy” poza konkretną sprawą, prowadzoną przed  organem do tego umocowanym – jest nieetyczne. Uprzejmie proszę zatem, aby nie zwracać się do mnie w takim przedmiocie, warunkując przygotowanie opinii  „z pieczątką biegły sądowy”.
  Przy realizacji zlecenia prywatnego nie ma żadnej możliwości wydania opinii jako „biegły sądowy”.