Termowizja

Oferujemy specjalistyczne analizy oparte na badaniach termograficznych wykonanych kamerami termowizyjnymi. Dysponujemy własnym sprzętem i oprogramowaniem najnowszej generacji o bardzo wysokich parametrach technicznych – profesjonalną kamerą do badań termowizyjnych firmy FLIR Systems AB, model Flir b-60.

kamera Flir

Wykorzystując specjalistyczny miernik, który w technologii bezprzedowodowej łączy się z kamerą termowizyjną, mamy możliwość wykonania szczegółowych i wiarygodnych badań wilgotności pomieszczeń w odniesieniu do konkretnego obrazu termowizyjnego.

Nasza praktyczna wiedza z zakresu projektowania i wykonywania instalacji grzewczych opartych o niekonwencjonalne i tradycyjne źródła ciepła, daje nam możliwość przeprowadzenia analizy w taki sposów, aby powiązać wyniki badań termowizyjnych z wydaniem opinii o poprawności wykonania zarówno izolacyjności budynku jak i instalacji dostarczających ciepła do Państwa domu.

Dla obsługi obiorców instytucjonalnych mamy możliwość wykonywania badań przy pomocy kamery Flir b-660.

Kto potrzebuje badania termowizyjnego ?
– czy są Państwo ciekawi jaki jest faktyczny stan izolacji cieplnej Państwa domu?
– czy i którędy „ucieka” ciepło ?
– gdzie występują zawilgocenia i w jakim są stadium?
– czy okna i drzwi są szczelne, czy wentylacja działa prawidłowo ?
– czy nie ma pęknięć w  ścianach i innych elementach konstrukcyjnych domu, których nie widać gołym okiem?

A może zastanawiają się Państwo nad ociepleniem domu i potrzebna jest wiedza na które elementy zwrócić szczególną uwagę ?
A może już Państwo ocieplili dom i chcieliby sprawdzić, czy prace zostały wykonane prawidłowo ?

Co lokalizujemy i oceniamy.
1)lokalizujemy mostki termiczne – miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, chłodni
2)określamy obszary obniżonych właściwości termicznych przegród /ścian/,
3)oceniamy jakość osadzenia okien i drzwi,
4)oceniamy zakres i intensywność występowania zawilgoceń,
5)badamy jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
6)oceniamy jakość pracy ogrzewania podłogowego; elektrycznego i wodnego,
7)lokalizujemy pęknięcia przegród,

Ponadto
1)odwzorowujemy przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego,
2)lokalizujemy miejsca wycieków z CO, CWU i wodnego ogrzewania podłogowego,
3)lokalizujemy miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego.