dojazd do klienta

Opłata „dojazd do Klienta” składa się z dwóch części.

Część pierwsza
to tzw. „kilometrówka”= 1,40 zł netto  + VAT
Opłata za dojazd do klienta liczona jest za przejazd faktycznie pokonanych kilometrów wg. wskazań licznika kilometrów samochodu, z siedziby PUH GRASANT do Klienta i z powrotem do siedziby PUH GRASANT , pomnożonych przez stawkę opłaty wskazaną wyżej.
Minimalna opłata = 50 zł netto.
Jeżeli korzystamy z dróg płatnych, należy doliczyć opłaty za te drogi.

Część druga,
to ryczałtowe wynagrodzenie serwisanta w tracie czasu dojazdu – jadąc samochodem w czasie pracy do pracy u Klienta jest w pracy i oczekuje zapłaty.
Wynagrodzenie „w drodze” liczone jest jako 50% stawki za r/h usług serwisowych.

Do uproszczonej oceny / wyceny tego zakresu służy nam mapa Google : https://goo.gl/maps/YbgovKChCu92
przy czym w zależności od warunków drogowych, pory roku itp. nie zawsze wybieramy drogę „najkrótszą”.