Zbiornik Zewnętrzny

 1. rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody ciepłej – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stał zbiornik ciepłej wody użytkowej, wyprowadzone w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi konkretnego zbiornika,
 2. rury instalacji wody grzewczej (CO) – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała pompa ciepła, wyprowadzone 30cm ponad pompę ciepła, w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi pompy ciepła
 3. wszystkie rury, zakończone zaworem odcinającym z pół-śrubunkiem (część ruchoma / gwintowana od zewnątrz), w osi podejść przyłączy pompy ciepła i zbiornika,
 4. pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowana hydraulicznie w obiegu instalacji cyrkulacji – podłączenie elektryczne nie jest konieczne (będzie wykonane w czasie montażu pompy ciepła),
 5. grupy bezpieczeństwa :
  1. w przypadku zlecenia nam wykonania tego zakresu – przygotowane podejście dla instalacji kanalizacyjnej,
  2. w przypadku wykonania samodzielnie wymagamy :
   1. grupy bezpieczeństwa centralnego ogrzewania,
   2. grupy bezpieczeństwa wody użytkowej,
 6. parametry pracy instalacji grzewczych :
  1. ogrzewanie podłogowe = 35 st.C /28 st. C
  2. ogrzewanie grzejnikowe = 55 st.C /45 st. C
 7. instalacje wodne (CO i CWU) wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – izolacje rur zgodne z normą (Zalącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 75).
 8. sterowanie miejscowe dla całej instalacji nie jest koniecznie wymagane przy prawidłowo wykonanym ogrzewaniu podłogowym :
  1. zastosowania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (a nie grzejnikowego),
  2. zrównoważeniu hydraulicznym przepływów przy wykorzystaniu np. kamery termowizyjnej,
  3. zastosowaniu dla sypialni termostatu miejscowego / radiowego np. firmy Auraton model 200 TRA: https://www.auraton.pl/wp-content/uploads/_instrukcje/pl/200_TRA-PL.pdf
 9. Przed  montażem pompy ciepła / przed pierwszym uruchomieniem instalacja ogrzewcza powinna być :
  • napełniona wodą, skutecznie odpowietrzona
  • poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiem
  UWAGA : Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego / grzejnikowego wykonywana przez inną firmę (poza naszym zakresem) nie będzie skutecznie odpowietrzona i z tego powodu wymagane będzie przedłużenie czasu pierwszego uruchomienia o kolejny dzień (bez względu na czas potrzebny na tę czynność ale nie dłużej niż 8h), to dodatkowy koszt dojazdu i podjęcia czynności za każdy  dzień wynosi 1.500 zł netto + 23% VAT.
  Proszę zatem zobligować / dopilnować instalatora wykonującego instalację ogrzewania podłogowego/grzejnikowego, aby swoją pracę wykonał rzetelnie i zgodnie ze sztuką.

  Regulacja przepływów / równoważenie hydrauliczne należą do obowiązków firmy wykonującej instalację ogrzewania podłogowego / grzejnikowego – czynności te nie są objęte „pierwszym uruchomieniem pompy ciepła” i docelowo wykonuje się w okresie grzewczym /  w trakcie eksploatacji – regulacja ma wpływ na koszty pracy pompy ciepła i komfort mieszkania.

Szczegółowe dane techniczne pomp ciepła dostępne są pod linkami :

S-1155 = https://www.nibe.pl/nibedocuments/27121/531087-1.pdf

F-1155 = https://www.nibe.pl/nibedocuments/27940/331307-5.pdf

F-1145 = https://www.nibe.pl/nibedocuments/27449/531686-1.pdf

Szczegółowe dane techniczne najczęściej stosowanych zbiorników dostępne pod linkami niżej. Jeżeli na liście nie ma Twojego zbiornika – napisz do nas : biuro@grasant.pl

Zbiornik kwadratowy dla serii S -VPB-S/VPBS-Shttps://www.nibe.pl/nibedocuments/26110/531234-1.pdf

Zbiornik kwadratowy dla serii F – VPB / VPBS : https://www.nibe.pl/nibedocuments/25717/431312-4.pdf

Zbiornik okrągły o poj. 280 i 340 litrów :
https://www.nibe.pl/Produkty/Zbiorniki-do-pomp-ciepla/nibe-ba-st-1fedc/