Izolacja cieplna posadzek

Od jakości wykonania tego etapu zależy ilość mostków termicznych i ewentualne straty ciepła do gruntu a tym samym, w pewnej części koszt eksploatowania pompy ciepła.
Poprawnie wykonana izolacja cieplna (w rozumieniu strat ciepła do otoczenia) powinna być zrealizowana co najmniej z dwóch warstw styropianu (dla parteru), układanych na zakład tj. w taki sposób, aby szczeliny połączeniowe pomiędzy płytami warstw były przesunięte względem siebie ( jak cegły w murze).
Szczeliny pomiędzy płytami styropianu, ścianami budynku, instalacjami elektrycznymi / kanalizacyjnymi / wodnymi / wentylacyjnymi i wszelkimi innymi,  ułożonymi na podbetonie powinny być wypełnione / zaizolowane pianą nisko-prężną.
Powyższe ma zastosowanie również w przypadku płyt styropianowych łączonych na pióro/wpust.
Ogrzewanie podłogowe będzie układane na docelowej grubości styropianie, po uprzednin ułożeniu folii aluminiowej – proszę nie zostawiać/dodawać/odejmować miejsca na „maty styropianowe”.
Ze względu na zwiększoną wytrzymałość mechaniczną na ściskanie // odporność na pękanie posadzki właściwej, sugeruję zastosowanie styropianu EPS 200 lub XPS.
Przykład wykonania przez nas izolacji cieplnej posadzek – widoczne na zdjęciach resztki piany powinny być obcięte i usunięte
Polecam produkty firmy Styropoz z Poznania.