Hydrauliczne dla powietrznych

 1. rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody ciepłej oraz centralnego ogrzewania (zasilanie / powrót) – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała centrala wewnętrzna lub  zbiorniki buforowe ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania (rozwiązanie zależne od indywidualnego przypadku), wyprowadzone w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi konkretnego zbiornika / centrali wewnętrznej,
 2. wszystkie rury, zakończone zaworem odcinającym z pół-śrubunkiem (część ruchoma / gwintowana od zewnątrz), w osi podejść przyłączy zbiornika / zbiorników / centrali wewnętrznej,
 3. pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowana hydraulicznie w obiegu instalacji cyrkulacji – podłączenie elektryczne nie jest konieczne (będzie wykonane w czasie montażu pompy ciepła),
 4. grupy bezpieczeństwa :
  1. w przypadku zlecenia nam wykonania tego zakresu – przygotowane podejście dla instalacji kanalizacyjnej,
  2. w przypadku wykonania samodzielnie wymagamy :
   1. grupy bezpieczeństwa centralnego ogrzewania,
   2. grupy bezpieczeństwa wody użytkowej,
 5. parametry pracy instalacji grzewczych :
  1. ogrzewanie podłogowe = 35 st.C /28 st. C
  2. ogrzewanie grzejnikowe = 55 st.C /45 st. C
 6. instalacje wodne (CO i CWU) wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – izolacje rur zgodne z normą (Zalącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 75).
 7. sterowanie miejscowe dla całej instalacji nie jest koniecznie wymagane przy prawidłowo wykonanym ogrzewaniu podłogowym :
  1. zastosowania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (a nie grzejnikowego),
  2. zrównoważeniu hydraulicznym przepływów przy wykorzystaniu np. kamery termowizyjnej,
  3. zastosowaniu dla sypialni termostatu miejscowego / radiowego np. firmy Auraton model 200 TRA: https://www.auraton.pl/wp-content/uploads/_instrukcje/pl/200_TRA-PL.pdf
 8. Przed  montażem pompy ciepła / przed pierwszym uruchomieniem instalacja ogrzewcza powinna być :
  • napełniona wodą, skutecznie odpowietrzona
  • poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiem
  UWAGA : Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego / grzejnikowego wykonywana przez inną firmę (poza naszym zakresem) nie będzie skutecznie odpowietrzona i z tego powodu wymagane będzie przedłużenie czasu pierwszego uruchomienia o kolejny dzień (bez względu na czas potrzebny na tę czynność ale nie dłużej niż 8h), to dodatkowy koszt dojazdu i podjęcia czynności za każdy  dzień wynosi 1.500 zł netto + 23% VAT.
  Proszę zatem zobligować / dopilnować instalatora wykonującego instalację ogrzewania podłogowego/grzejnikowego, aby swoją pracę wykonał rzetelnie i zgodnie ze sztuką.

  Regulacja przepływów / równoważenie hydrauliczne należą do obowiązków firmy wykonującej instalację ogrzewania podłogowego / grzejnikowego – czynności te nie są objęte „pierwszym uruchomieniem pompy ciepła” i docelowo wykonuje się w okresie grzewczym /  w trakcie eksploatacji – regulacja ma wpływ na koszty pracy pompy ciepła i komfort mieszkania.

Szczegółowe dane techniczne najczęściej stosowanych zbiorników i central wewnętrznych dostępne są pod linkami niżej.
Jeżeli na liście nie ma Twojego zbiornika – napisz do nas : biuro@grasant.pl

Centrala wewnętrzna dla powietrznych pomp ciepła typu monoblok F-2120 i F-2040 :
SHK 200M : https://www.nibe.pl/nibedocuments/28595/29159%20SHK_200M_26-06-2020%20[PL].pdf

Centrala wewnętrzna dla powietrznych pomp ciepła typu SPLIT :
BA-SVM 10-200 : https://www.nibe.pl/nibedocuments/28949/631050-1.pdf

Zbiorniki okrągłe o poj. 280 i 340 litrów :
https://www.nibe.pl/Produkty/Zbiorniki-do-pomp-ciepla/nibe-ba-st-1fedc/