Zgłoszenie serwisowe

Imię i nazwisko/Firma-nr NIP
Adres zamieszkania / siedziby
Telefon kontaktowy
Adres email
Adres miejsca wykonania usługi
Typ / model urządzenia
Numer fabryczny
Rodzaj zamawianej usługi
Opis zgłoszenia serwisowego

W przypadku wykonania naprawy nie podlegającej gwarancji, zapoznałem się z cennikiem usług serwisowych dostępnym na stronie internetowej www.grasant.pl, pod adresem (kliknij w link obok) : przyjmuję go do wiadomości, akceptuję stawki tam zawarte i zobowiązuję się do uregulowania należności wynikającej z podjętych czynności serwisowych - upoważniam P.U.H. Grasant do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego Zgłoszenia przez PUH Grasant oraz podmioty z nim współpracujące.
Szczegóły dostępne są pod tym adresem : http://grasant.pl/o-nas/rodo/

UWAGA:

  • potwierdzeniem wysłania zgłoszenia serwisowego jest otrzymanie jego kopii na Państwa adres e-mail wpisany w formularzu
  • formularz zostanie wysłany dopiero po potwierdzeniu informacji o zapoznaniu się z cennikiem usług serwisowych i klauzuli RODO