Ekspertyza – zapytanie

  Imię / nazwisko zamawiającego

  Forma prawna

  Adres zamieszkania / siedziby

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Adres miejsca instalacji / oględzin

  Zlecana usługa

  Forma zapłaty

  Proszę o kontakt z radcą prawnym

  Zwięzły (w skrócie) opis problemu

  Pytanie / pytania od Zamawiającego, na które należy odpowiedzieć ? w jakiej kwestii się wypowiedzieć ? do jakiego problemu się odnieść ?

  Kopie dokumentów pdf / jpg proszę wysłać na adres : 

  artur@grasant.pl

  Akceptacja 1:
  Zapoznałam / Zapoznałem się z cennikiem płatnych usług eksperckich dostępnym na stronie internetowej https://grasant.pl/oferta/ekspertyzy/ przyjmuję go do wiadomości, akceptuję stawki tam zawarte i zobowiązuję się do uregulowania należności wynikających z podjętych czynności w celu zrealizowania mojego zlecenia - upoważniam Grasant Artur Panas (NIP: 7821297803) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

  Akceptacja 2:
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego Zgłoszenia przez Grasant Artur Panas oraz podmioty z nim współpracujące w celu realizacji mojego zlecenia. Szczegóły pod adresem : http://grasant.pl/o-nas/rodo/


  UWAGA:

  • potwierdzeniem wysłania zgłoszenia jest otrzymanie jego kopii na Państwa adres e-mail wpisany w formularzu

  • formularz zostanie wysłany dopiero po potwierdzeniu informacji o zapoznaniu się z cennikiem usług wykonania ekspertyz i klauzuli RODO

  • z powodu bardzo dużej ilości zleceń dotyczących wad wykonawczych przy montażu instalacji powietrznych pomp ciepła, termin oczekiwania na wydanie ekspertyzy wynosi obecnie od kilku miesięcy do około roku.