Zgłoszenie serwisowe

  Imię / nazwisko
  Firma / NIP
  Adres zamieszkania / siedziby
  Telefon kontaktowy
  Adres email
  Adres miejsca wykonania usługi
  Typ instalacji
  Zgłoszenie
  Typ / model urządzenia
  Nr fabryczny
  Uwagi własne

  Akceptacja 1:
  W przypadku wykonania naprawy nie podlegającej gwarancji, zapoznałem się z cennikiem usług serwisowych dostępnym na stronie
  internetowej https://grasant.pl/oferta/serwis/ przyjmuję go do wiadomości, akceptuję stawki tam zawarte i zobowiązuję się do uregulowania należności wynikającej z podjętych czynności serwisowych - upoważniam P.U.H. Grasant do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

  Akceptacja 2:
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego Zgłoszenia przez PUH Grasant oraz podmioty z nim współpracujące.
  Szczegóły dostępne są pod tym adresem : http://grasant.pl/o-nas/rodo/

  UWAGA:

  • potwierdzeniem wysłania zgłoszenia serwisowego jest otrzymanie jego kopii na Państwa adres e-mail wpisany w formularzu
  • formularz zostanie wysłany dopiero po potwierdzeniu informacji o zapoznaniu się z cennikiem usług serwisowych i klauzuli RODO
  • w przypadku braku możliwości szybkiej reakcji przez nas, zgłoszenie przekażemy do realizacji innej firmie serwisowej / producenta / dostawcy / sprzedawcy / urządzenia / materiału i kontakt z Państwem nastąpi bezpośrednio ze strony firmy współpracującej z nami