Zgłoszenie serwisowe

  Imię / nazwisko
  Firma / NIP
  Adres zamieszkania / siedziby*
  Telefon kontaktowy
  Adres email
  Adres miejsca wykonania usługi
  Typ instalacji
  Zlecana usługa
  Typ / model urządzenia
  Nr fabryczny
  Opis zgłoszenia

  Akceptacja 1:
  W przypadku wykonania usługi nie podlegającej gwarancji, zapoznałem się z cennikiem płatnych usług serwisowych i konsultacji dostępnym na stronie internetowej przyjmuję go do wiadomości, akceptuję stawki tam zawarte i zobowiązuję się do uregulowania należności wynikającej z podjętych czynności serwisowych - upoważniam Grasant Artur Panas do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

  Akceptacja 2:
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego Zgłoszenia przez PUH Grasant oraz podmioty z nim współpracujące. Szczegóły pod adresem : http://grasant.pl/o-nas/rodo/

  UWAGA:

  • potwierdzeniem wysłania zgłoszenia serwisowego jest otrzymanie jego kopii na Państwa adres e-mail wpisany w formularzu
  • formularz zostanie wysłany dopiero po potwierdzeniu informacji o zapoznaniu się z cennikiem usług serwisowych i klauzuli RODO
  • w przypadku braku możliwości szybkiej reakcji przez nasz serwis, zgłoszenie zostanie przekazane do realizacji innej firmie serwisowej / producentowi / dostawcy / sprzedawcy / urządzenia / materiału i kontakt z Państwem nastąpi bezpośrednio ze strony tej firmy.