Rekuperacja

Jako ekspert w dziedzinie ciepłownictwo-ogrzewnictwo, odnawialne źródła energii , pompy ciepła wraz z instalacjami towarzyszącymi świadczę usługi w zakresie nadzoru nad prawidłowością montażu instalacji z pompami ciepła :

  • powietrznych pomp ciepła,
  • gruntowych pomp ciepła,
  • dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła,

W ramach wykonywanych usług sprawdzam / kontroluję zgodność prac realizowanych w terenie z :

  • dokumentacją projektową,
  • wymaganiami inwestora,
  • sztuką budowlaną,
  • jakością i ilością stosowanych materiałów,
  • odbiorem prac zanikających,