Rozruch GRUNTOWEJ pompy ciepła

Zwracam Państwa uwagę na okoliczność,

że proces wygrzewania posadzek w przypadku gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym lub poziomym, powinien przebiegać pod szczególnym nadzorem i świadomością związaną ze specyfiką tej materii. Niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do degradacji dolnego źródła i w skrajnym przypadku – konieczności poniesienia kosztu naprawy lub wykonania nowego.

Wielkość (moc chłodnicza) kolektora pionowego / poziomego co do zasady obliczana jest a następnie wykonywana dla normalnego stanu pracy budynku.

W jego doborze uwzględnia się zyski i straty dla normalnej eksploatacji, w wysuszonym i przygotowanym do użytkowania obiekcie budowlanym. 

Trwający / zakończony proces budowy bez normalnej eksploatacji – nie jest takim stanem.

W trakcie wykonywania prac wykończeniowych nowego obiektu budowlanego zapotrzebowanie na energię cieplną jest wielokrotnie większe niż eksploatacja w latach następnych. 

Za budynek w stanie „normalnym” (w kontekście instalacji ogrzewczych) przyjmuje się 3. i następne sezony grzewcze. Należy w przy tym rozróżnić jeszcze budynek typu ciężkiego (murowany) od lekkiego – budowanego np. w systemie „kanadyjskim”.

Zależności mających wpływ na stan budynku i ilość energii cieplnej potrzebnej na jego rozruch / do pierwszego ogrzania jest bardzo dużo, i nie ma możliwości skatalogowania ich w żaden wzór matematyczny / algorytm / określenia jednoznacznych (czarno-białych) zasad, dających poczucie bezpieczeństwa gdy się do nich zastosuje. Najważniejszą z nich jest zdrowy rozsądek. 

Można wymienić kilka zasadniczych czynników, mających wpływ na ilość energii cieplnej potrzebnej do ogrzania nowo wybudowanego / modernizowanego domu / obiektu budowlanego :

 • powierzchnia ogrzewana,
 • izolacje cieplne przegród zewnętrznych – ścian i dachu,
 • zaawansowanie prac budowlanych / wykończeniowych wewnątrz obiektu,
 • poziom wilgotności powietrza i przegród budowlanych (ścian / stropów / posadzek),
 • rodzaj wentylacji i jej działanie lub nie,
 • warunki wietrzności,
 • miesiąc / pora roku uruchomienia instalacji ogrzewczej i temperatura panująca wewnątrz,   
 • szybkość budowy i naturalne osuszanie się budynku.

Aby zatem nie zdegradować dolnego źródła w postaci kolektora pionowego / poziomego i uniknąć problemów z tym związanych zalecam, aby :

 • przed uruchomieniem pracy gruntowej pompy ciepła w funkcji sprężarki skorzystać z pomocy  osuszaczy budowlanych – można je wynająć w zasadzie w prawie każdej wypożyczalni narzędzi budowlanych,
 • uczulić wykonawców prac wykończeniowych aby zamykali drzwi / okna i bramy garażowe,
 • wentylować osuszany budynek – podgrzanie podłogi / ścian w sytuacji, gdy usunięta z nich wilgoć nie ma możliwości aby przedostać się na zewnątrz nie przyniesie oczekiwanego efektu,
 • rozpocząć pracę pompy ciepła od włączenia w niej trybu kotła elektrycznego tj. rozpocząć ogrzewanie przy użyciu grzałek elektrycznych – tak, wiem, że koszt eksploatacji grzałek jest kilka razy wyższy niż sprężarki pompy ciepła, ale zdecydowanie niższy niż koszty poszukiwania miejsca awarii i naprawy / wykonania nowego kolektora pionowego / poziomego,
 • w trakcie uruchamiania ogrzewania w warunkach „zimy” rozpocząć od bardzo niskich temperatur wody kotłowej i uruchamiania pojedynczych sekcji np. ogrzewania podłogowego (a nie od razu wszystkich instalacji odbiorczych).

 

Automatyka pomp ciepła Nibe pozwala na wymuszenie pracy urządzenia wyłącznie z wykorzystaniem fabrycznie zabudowanych grzałek elektrycznych (bez pracy sprężarki i dolnego źródła) i zmianę tej funkcji przez użytkownika w dowolnym momencie. 

 

Powyższe jest jedynie moim zaleceniem a decyzja i odpowiedzialność za jej skutki należą do Państwa, jako inwestorów i właścicieli zarówno Waszej pompy ciepła, instalacji jak i budynku.
W każdej sytuacji służę radą i pomocą.