Ekspertyzy

UWAGA – z powodu bardzo dużej ilości zleceń dotyczących wad wykonawczych montażu instalacji powietrznych pomp ciepła,
wydanie opinii nie jest możliwe w odwrotnym terminie – każdorazowo ustalany jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania i zakresu czynności niezbędnych do przygotowania opinii.

Ekspertyza wad wykonawczych

Oferujemy zakres usług specjalistycznych polegających na weryfikacji poprawności wykonania prac instalacyjnych związanych z montażem pomp ciepła i instalacji grzewczych tj. zgodności :

 • sposobu wykonania z umową zawartą między stronami,
 • ze sztuką budowlaną,
 • przepisami prawa,
 • racjonalnością,

Zespół

W zakresie instalacji grzewczych wypowiadam się osobiście – moje kwalifikacje są dostępne pod tym linkiem : Artur Panas

W zakresie instalacji fotowoltaicznych – współpracuję z dr hab. inż. Robertem Szulcem (tel. 512-339-966, robertszulc@interia.pl ) , ekspertem w dziedzinie Ciepłownictwo-ogrzewnictwo o specjalności : odnawialne źródła energii; systemy solarne oraz fotowoltaiczne, układy off-grodowe, wpisanym na listę biegłych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W zakresie badań akustycznych powietrznych pomp ciepła – współpracuję z dr Michałem Gałuszka z Katedry Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prywatne

Świadczę usługi dla szerokiego grona odbiorców – firm wykonawczych, inwestorów budynków jednorodzinnych jak i obiektów przemysłowych, projektantów, architektów, urzędów miast i gmin, itp.

Instytucje

Świadczę usługi dla sądów, prokuratorów, policji, straży pożarnej i innych organów uprawnionych z mocy prawa do zasięgania opinii biegłych sądowych.

Zakres usług

 • opiniowanie wadliwie wykonanych instalacji z pompami ciepła,
 • weryfikacja poprawności doboru systemu rozwiązań,
 • wykonywanie bilansów / analiz ekonomiki w stosowaniu pomp ciepła i instalacji towarzyszących,
 • przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla odbiorców instytucjonalnych np. na potrzeby przetargów,
 • techniczna / merytoryczna ocena ofert złożonych w przetargach prywatnych, gminnych, innych.

Jeżeli nie macie Państwo obsługi prawnej – mogę polecić usługi radcy prawnego lub adwokata z praktyką w dziedzinie OZE.
W okresie minionych kilkunastu lat opiniowania nawiązałem współpracę z kilkoma kancelariami na terenie całego kraju.

Opinie

Uwagi dotyczące wydawania opinii w sporze między stronami.

 

Szanowni Państwo,

Od 2012 jestem wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Poznaniu, w dziedzinie ciepłownictwo-ogrzewnictwo, pompy ciepła z instalacji towarzyszącymi. Działam wyłącznie w granicach prawa, w sposób transparentny. Pozostaję obojętny dla stron sporu, bez względu na osobę / organ zlecający / finansujący moją pracę. Nie ma zatem żadnej możliwości sporządzenia opinii innej niż obiektywna. Biegłym sądowym się bywa, a nie jest. Biegłym sądowym zostaje się po wydaniu postanowienia o powołaniu przez organ do tego uprawniony – nie ma zatem możliwości wydania prywatnej opinii jako biegły sądowy. Używanie tytułu „biegły sądowy” poza konkretną sprawą, prowadzoną przed organem do tego umocowanym – jest nieetyczne. Uprzejmie proszę zatem, aby nie zwracać się do mnie w takim przedmiocie, warunkując przygotowanie opinii „z pieczątką biegły sądowy”. Przy realizacji zlecenia prywatnego nie ma żadnej możliwości wydania opinii jako „biegły sądowy”.

Szacunkowy cennik przestawiony jest poniżej.
Przy ocenie kosztu mojego wynagrodzenia proszę wziąć pod uwagę :
– koszt sporządzenia opinii może być przez Państwa dochodzony w ramach odszkodowania od strony przeciwnej,
– około połowy z regulowanej przez Państwa należności są pobierane przez „fiskusa” jako koszty podatkowe : podatek VAT, podatek dochodowy, podatek zdrowotny

Profesjonalny sprzęt do badań instalacji :

Kamera termowizyjna FLIR B-60

Narzędzia pomiarowe :

 • analizator jakości sieci elektroenergetycznej – SONEL PQM-700,
 • przepływomierz ultradźwiękowy – Dostmann Electronic UMI 840,
 • refraktometr cyfrowy – KERN ORF 5UM,
 • suwmiarka – INSIZE (200 mm),
 • taśma miernicza – STANLEY (30 m),
 • przymiar wstęgowy – SOLA TRI-MATIC (3 m),
 • termometr cyfrowy (ciecze) – TESTO 104,
 • termometr cyfrowy + higrometr (powietrze) – Extech M0297,
 • poziomica – LUNA (600mm),
 • tester napięcia – SONEL P-6,
 • miernik cęgowy – SONEL CMP-401
 • miernik poziomu dźwięku (w zakresie wstępnym) – TROTEC SL400
 • Anemometr – TROTEC TA300

Narzędzia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.