Ekspertyzy

Szybka ekspertyza

Oferujemy zakres usług specjalistycznych, swego rodzaju „włożenie kija w mrowisko” – przecież nie wszystkie instalacje z pompami ciepła są tak fantastyczne, jak obiecywali ich wykonawcy. Ta oferta jest wynikiem zapotrzebowania ze strony Klientów, u których wystąpił „problem” i zgłosili się po pomoc.

Poprawianie po innych

Jest to niewdzięczne zadanie, często w atmosferze nieufności, prowadzonego na różnych płaszczyznach sporu pomiędzy dotychczasowym wykonawcą a użytkownikiem oraz na „żywym” organizmie. W sprawach technicznych radzę sobie sam, natomiast w kwestiach formalnych współpracuję z kancelarią radcy prawnego. Jeżeli zatem zajdzie konieczność skorzystania z moich usług, bez entuzjazmu, ale pozostaję do Państwa dyspozycji.

Usługi eksperckie

Rozwój w skrócie

Prywatne

Świadczę usługi dla szerokiego grona odbiorców – firm wykonawczych, inwestorów budynków jednorodzinnych jak i obiektów przemysłowych, projektantów, architektów, urzędów miast i gmin, itp.

Instytucje

Świadczę usługi dla sądów, prokuratorów, policji, straży pożarnej i innych organów uprawnionych z mocy prawa do zasięgania opinii biegłych sądowych.

Wykonamy ekspertyzę i przedstawimy optymalne rozwiązania problemu.

Zamów ekspertyzę ⚬

Zamów ekspertyzę ⚬

Zamów ekspertyzę ⚬

Zamów ekspertyzę ⚬

Zamów ekspertyzę ⚬

Zamów ekspertyzę ⚬

Gwarantujemy najwyższą jakość usług

Zakres usług

  • opiniowanie wadliwie wykonanych instalacji z pompami ciepła,
  • weryfikacja poprawności doboru systemu rozwiązań,
  • wykonywanie bilansów / analiz ekonomiki w stosowaniu pomp ciepła i instalacji towarzyszących,
  • przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla odbiorców instytucjonalnych np. na potrzeby przetargów,
  • techniczna / merytoryczna ocena ofert złożonych w przetargach prywatnych, gminnych, innych.

 

W zakresie obsługi formalno-prawnej dotyczącej szeroko rozumianych instalacji z pompami ciepła od 2009 roku współpracuję z radcą prawnym:

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz Hańczewski
ul. Słowackiego 18/7a i 8
60-823 Poznań
tel./fax. +48 61 662 80 95
kancelaria@hanczewski.com.pl
www.hanczewski.com.pl

Opinie

Uwagi dotyczące wydawania opinii w sporze między stronami.

 

Szanowni Państwo,

Działam wyłącznie w granicach prawa, w sposób transparentny. Pozostaję obojętny dla stron sporu, bez względu na osobę / organ zlecający / finansujący moją pracę. Nie ma zatem żadnej możliwości sporządzenia opinii innej niż obiektywna. Biegłym sądowym się bywa, a nie jest. Biegłym sądowym zostaje się po wydaniu postanowienia o powołaniu przez organ do tego uprawniony – nie ma zatem możliwości wydania prywatnej opinii jako biegły sądowy. Używanie tytułu „biegły sądowy” poza konkretną sprawą, prowadzoną przed organem do tego umocowanym – jest nieetyczne. Uprzejmie proszę zatem, aby nie zwracać się do mnie w takim przedmiocie, warunkując przygotowanie opinii „z pieczątką biegły sądowy”. Przy realizacji zlecenia prywatnego nie ma żadnej możliwości wydania opinii jako „biegły sądowy”.