Ekspertyzy

Ekspertyza wad wykonawczych

Oferujemy zakres usług specjalistycznych polegających na weryfikacji poprawności wykonania prac instalacyjnych związanych z montażem pomp ciepła i instalacji grzewczych tj. zgodności :

 • sposobu wykonania z umową zawartą między stronami,
 • ze sztuką budowlaną,
 • przepisami prawa,
 • racjonalnością,

Zespół

W zakresie instalacji grzewczych wypowiadam się osobiście – moje kwalifikacje są dostępne pod tym linkiem : Artur Panas

W zakresie instalacji fotowoltaicznych – współpracuję z dr hab. inż. Robertem Szulcem, ekspertem w dziedzinie Ciepłownictwo-ogrzewnictwo o specjalności : odnawialne źródła energii; systemy solarne oraz fotowoltaiczne, układy off-grodowe, wpisanym na listę biegłych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W zakresie badań akustycznych powietrznych pomp ciepła – współpracuję z dr Michałem Gałuszka z Katedry Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prywatne

Świadczę usługi dla szerokiego grona odbiorców – firm wykonawczych, inwestorów budynków jednorodzinnych jak i obiektów przemysłowych, projektantów, architektów, urzędów miast i gmin, itp.

Instytucje

Świadczę usługi dla sądów, prokuratorów, policji, straży pożarnej i innych organów uprawnionych z mocy prawa do zasięgania opinii biegłych sądowych.

Zakres usług

 • opiniowanie wadliwie wykonanych instalacji z pompami ciepła,
 • weryfikacja poprawności doboru systemu rozwiązań,
 • wykonywanie bilansów / analiz ekonomiki w stosowaniu pomp ciepła i instalacji towarzyszących,
 • przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla odbiorców instytucjonalnych np. na potrzeby przetargów,
 • techniczna / merytoryczna ocena ofert złożonych w przetargach prywatnych, gminnych, innych.

 

W zakresie obsługi formalno-prawnej dotyczącej szeroko rozumianych instalacji z pompami ciepła od 2009 roku współpracuję z radcą prawnym:

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz Hańczewski
ul. Słowackiego 18/7a i 8
60-823 Poznań
tel./fax. +48 61 662 80 95
kancelaria@hanczewski.com.pl
www.hanczewski.com.pl

Opinie

Uwagi dotyczące wydawania opinii w sporze między stronami.

 

Szanowni Państwo,

Działam wyłącznie w granicach prawa, w sposób transparentny. Pozostaję obojętny dla stron sporu, bez względu na osobę / organ zlecający / finansujący moją pracę. Nie ma zatem żadnej możliwości sporządzenia opinii innej niż obiektywna. Biegłym sądowym się bywa, a nie jest. Biegłym sądowym zostaje się po wydaniu postanowienia o powołaniu przez organ do tego uprawniony – nie ma zatem możliwości wydania prywatnej opinii jako biegły sądowy. Używanie tytułu „biegły sądowy” poza konkretną sprawą, prowadzoną przed organem do tego umocowanym – jest nieetyczne. Uprzejmie proszę zatem, aby nie zwracać się do mnie w takim przedmiocie, warunkując przygotowanie opinii „z pieczątką biegły sądowy”. Przy realizacji zlecenia prywatnego nie ma żadnej możliwości wydania opinii jako „biegły sądowy”.

Koszty wykonania ekspertyzy dla odbiorcy indywidualnego (konsumenta) – w przypadku domów jednorodzinnych o mocy grzewczej źródła ciepła do ok. 8 kW dla gruntowych pomp ciepła i ok. 16 kW dla powietrznych pomp ciepła.
Nie jest konieczne wykonanie wszystkich Etapów, jeżeli nie zajdzie taka konieczność – decyzja podejmowana jest przez zainteresowanego w zależności od wstępnych ustaleń.

Badania akustyczne i instalacji fotowoltaicznych wyceniane są indywidualnie na zapytanie.

nazwa

uwagi

cena netto
(+ 23% VAT)

j.m.

kpl.– wydanie prostej opinii w ograniczonym / uproszczonym / podstawowym zakresie na podstawie dokumentów przesłanych e-mailem lub w wersji papierowej –  wskazanie czy wada istnieje a jeżeli tak, to w jakim obszarze                                      1 500,00 zł

kpl.

– konsultacje z przedstawicielem klienta (radcą prawnym / adwokatem)

w zakresie kwestii technicznych // strategii prowadzenia sporu // praktyki sądowej

0,00 zł

kpl.

– konsultacje z przedstawicielem klienta (radcą prawnym / adwokatem)

– oględziny miejsca wykonania instalacji z natury – bez prac odkrywkowych

od

2 000,00 zł

kpl.

– oględziny z wykonaniem prac odkrywkowych – kucie ścian / posadzek, prace ziemne itp.

po wcześniejszym uzgodnieniu i w ogóle zasadności prowadzenia

wg. osobnego kosztorysu

– dojazd (przejazd na odcinku siedziba / klient / siedziba)

stan na wrzesień 2022 rok – obowiązuje do czasu istotnej zmiany cen paliwa

2,00 zł

km

– ewentualny nocleg w hotelu

wg. kosztu faktycznego

– opłaty autostradowe

wg. kosztu faktycznego

– badanie instalacji elektrycznej zasilającej w punkcie poboru prądu przez pompę ciepła (w przypadku konieczności pozostawienia analizatora sieci na dobę  lub dłużej, wymagana jest kaucja w wysokości 10.000 zł gotówką / przelewem.

od

1 000,00 zł

kpl.

– badanie przepływów cieczy :

 1. górne źródło i/lub
 2. dolne źródło,

za każde źródło lub punkt kontrolny od

1 000,00 zł

kpl.

– wydanie opinii pisemnej

od

2 500,00 zł

kpl.

– wydanie opinii uzupełniającej na wniosek strony

od

1 000,00 zł

kpl.

w przypadku pomp ciepła gruntowych – badanie wielkości / długości kolektora pionowego

do uzgodnienia w zależności od zakresu prac/ warunków terenowych / ilości i jakości wymaganych prac do wykonania

STAWIENNICTWO W SĄDZIE

o ile spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie

– przed Sądem Okręgowym w Poznaniu – przesłuchanie za pośrednictwem elektronicznych środków audiowizualnych

0,00 zł

– przed Sądem Rejonowym w Środzie Wlkp. w ramach pomocy prawnej – udzielnie  odpowiedzi na pisemne pytania stron

0,00 zł

– osobiście przed sądem właściwym wg. miejsca sporu

stawiennictwo

1 000,00 zł

kpl.

dojazd

2,00 zł

km

opłaty autostradowe

wg. kosztu faktycznego

hotel

wg. kosztu faktycznego

Profesjonalny sprzęt do badań instalacji :

Kamera termowizyjna FLIR B-60

Narzędzia pomiarowe :

 • analizator jakości sieci elektroenergetycznej – SONEL PQM-700,
 • przepływomierz ultradźwiękowy – Dostmann Electronic UMI 840,
 • refraktometr cyfrowy – KERN ORF 5UM,
 • suwmiarka – INSIZE (200 mm),
 • taśma miernicza – STANLEY (30 m),
 • przymiar wstęgowy – SOLA TRI-MATIC (3 m),
 • termometr cyfrowy (ciecze) – TESTO 104,
 • termometr cyfrowy + higrometr (powietrze) – Extech M0297,
 • poziomica – LUNA (600mm),
 • tester napięcia – SONEL P-6,
 • miernik cęgowy – SONEL CMP-401

Narzędzia pomiarowe posiadają świadectwa wzorcowania – zatem wyniki badań przeprowadzone za ich pośrednictwem będą obiektywnym dowodem np. w postępowaniu sądowym.