Serwis

Lista usług serwisowych

Usługa serwisowa TYP A

Płatne czynności serwisowe instalacji wykonanych przez GRASNT Artur Panas – nie podlegające gwarancji. Stawka za każda rozpoczętą godzinę pracy serwisanta = 200 zł netto + VAT

 • Początek pracy: godzina, o której serwisant dojechał do miejsca serwisu wskazanego przez Klienta,
 • Zakończenie pracy : godzina, o której serwisant odjechał z miejsca wskazanego przez Klienta.
 • Czynności wykonane w dni: sobota, niedziela i ustawowo wolne od pracy : stawka podstawowa x 2.
 • Czynności wykonywane w godzinach od 18.00 do 8.00 – stawka podstawowa x 2.
 • W przypadku realizacji zlecenia w dni wolne od pracy w godzinach „nocnych” – stawka podstawowa x 4

Do ceny usługi należy doliczyć wartość zużytych materiałów (do rozliczenia przyjmujemy ceny katalogowe producentów na podstawie oficjalnych cenników obowiązujących w momencie usuwania awarii) i koszty dojazdu.

Przegląd okresowy pomp ciepła Nibe dla urządzeń do 20 kW = 400 zł netto + VAT za (każde urządzenie),  + koszty dojazdu.

Przegląd okresowy pomp ciepła Nibe dla urządzeń od 20 kW = 600 zł netto + VAT (za każde urządzenie),  + koszty dojazdu.

 

Koszt dojazdu 

Stawka 2,00 zł netto + VAT 23% za każdy przejechany kilometr, liczona w dwie strony tj. od siedziby firmy Grasant do Klienta i z powrotem.
Jeżeli trasa przebiega przez płatne odcinki dróg – należy doliczyć koszt tych opłat.

Uwaga!
W zdecydowanej większości przypadków awarie usuwane są w czasie jeden-dwóch godzin a najczęstszą przyczyną „awarii” są samodzielne zmiany w oprogramowaniu urządzenia bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją obsługi. W przypadku awarii związanych z przepięciami w sieci elektro-energetycznej czy wyładowaniami atmosferycznymi – wystawiona faktura może stanowić podstawę dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela budynku lub dostawcy energii.

Usługa serwisowa TYP B

Płatne czynności serwisowe i montażowe (naprawcze) instalacji wykonanych przez inne podmioty / instalatorów. Stawka za każda rozpoczętą godzinę pracy serwisanta = 300 zł netto + VAT

 • Początek pracy : godzina, o której serwisant dojechał do miejsca serwisu wskazanego przez Klienta.
 • Zakończenie pracy : godzina, o której serwisant odjechał z miejsca wskazanego przez Klienta.
 • Czynności wykonane w dni : sobota, niedziela i ustawowo wolne od pracy: stawka podstawowa x 2.
 • Czynności wykonywane w godzinach od 18.00 do 8.00 – stawka podstawowa x 2.
 • W przypadku realizacji zlecenia w dni wolne od pracy w godzinach „nocnych” – stawka podstawowa x 4

Do ceny usługi należy doliczyć wartość zużytych materiałów (do rozliczenia przyjmujemy ceny katalogowe producentów na podstawie oficjalnych cenników obowiązujących w momencie usuwania awarii) i koszty dojazdu.

 

Koszt dojazdu 

Stawka 2,0 zł netto + VAT 23% za każdy przejechany kilometr, liczona w dwie strony tj. od siedziby firmy Grasant do Klienta i z powrotem.
Jeżeli trasa przebiega przez płatne odcinki dróg – należy doliczyć koszt tych opłat.

Uwaga!
W zdecydowanej większości przypadków awarie usuwane są w czasie jeden-dwóch godzin a najczęstszą przyczyną „awarii” są samodzielne zmiany w oprogramowaniu urządzenia bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją obsługi. W przypadku awarii związanych z przepięciami w sieci elektro-energetycznej czy wyładowaniami atmosferycznymi – wystawiona faktura może stanowić podstawę dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela budynku lub dostawcy energii.

Aplikacje internetowe

Poniżej znajdują się linki do dedykowanych aplikacji pozwalających na zdalną obsługę danego typu pompy ciepła:

nibeuplink.com
– aplikacja dla pomp serii F (F-1145, F-1245, F-1155, F-1255, F-1345, F-1355, SMO20, SMO40, BA-SVM) Więcej o produkcie →

myuplink.com
– aplikacja dla pomp serii S Więcej o produkcie →

myupway.com
– aplikacja dla jednostek SHK 200S/M/ HMA / SHB

Obsługa w wersji BASIC jest bezpłatna. Obsługa w wersji PREMIUM kosztuje 20,24 EUR – opłata roczna, realizowana karta kredytową z poziomu panelu administratora konta. Szczegóły konfiguracji dostępne są w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń. Po dopisaniu do konta adresów: artur@grasant.pl oraz serwis.nibe@biawar.com.pl zarówno serwis fabryczny jak i ja będziemy mieli dostęp do Państwa sterownika, z możliwością zdalnej pomocy / podpowiedzi / weryfikacji parametrów pracy.

Uwaga!
aby uzyskać parametry połączenia należy sterownik podłączyć do internetu:

 • dla pomp ciepła seri S – za pośrednictwem sieci Wi-Fi,
 • dla pozostałych urządzeń – za pośrednictwem przewodu komputerowego lub access point’a.

Konsultacja wykonawcza

Wizyta w miejscu potencjalnego wykonania instalacji pompy ciepła i konsultacja przed wykonawcza (udzielenie porad, analiza stanu istniejącego itp.) = 1.000 zł netto + podatek VAT.
Do kosztu usługi wizyty, należy doliczyć koszt dojazdu związany z tą wizytą – zgodny z ceną zawartą w części „Usługa serwisowa TYP A” .

W przypadku skorzystania z usługi montażu pompy ciepła w naszej firmie = poniesione przez Klienta w/w koszty konsultacji umniejszają umówioną należność za dostawę i montaż pompy ciepła.

Powyższe niestety musiało zostać wprowadzone po naszych wielu negatywnych doświadczeniach i ma na celu ograniczenie wykorzystywania naszej wiedzy / szanowania naszego czasu i pieniędzy (paliwa, amortyzacji samochodów, wynagrodzenia pracowników itd.).

Formularz zgłoszeń

Zgłoszenia serwisowe 24h lub sprawy pilne można wysyłać korzystając z Formularza zgłoszeń