Serwis

Lista usług serwisowych

Usługa serwisowa TYP A

Płatne czynności serwisowe instalacji wykonanych przez GRASNT Artur Panas – nie podlegające gwarancji. Stawka za każda rozpoczętą godzinę pracy serwisanta = 200 zł netto + VAT

  • Początek pracy: godzina, o której serwisant dojechał do miejsca serwisu wskazanego przez Klienta,
  • Zakończenie pracy : godzina, o której serwisant odjechał z miejsca wskazanego przez Klienta.
  • Czynności wykonane w dni: sobota, niedziela i ustawowo wolne od pracy : stawka podstawowa x 2.
  • Czynności wykonywane w godzinach od 18.00 do 8.00 – stawka podstawowa x 2.
  • W przypadku realizacji zlecenia w dni wolne od pracy w godzinach „nocnych” – stawka podstawowa x 4

Do ceny usługi należy doliczyć wartość zużytych materiałów (do rozliczenia przyjmujemy ceny katalogowe producentów na podstawie oficjalnych cenników obowiązujących w momencie usuwania awarii) i koszty dojazdu.

Przegląd okresowy pomp ciepła Nibe dla urządzeń do 20 kW = 400 zł netto + VAT za (każde urządzenie),  + koszty dojazdu.

Przegląd okresowy pomp ciepła Nibe dla urządzeń od 20 kW = 600 zł netto + VAT (za każde urządzenie),  + koszty dojazdu.

 

Koszt dojazdu 

Stawka 2,00 zł netto + VAT 23% za każdy przejechany kilometr, liczona w dwie strony tj. od siedziby firmy Grasant do Klienta i z powrotem.
Jeżeli trasa przebiega przez płatne odcinki dróg – należy doliczyć koszt tych opłat.

Uwaga!
W zdecydowanej większości przypadków awarie usuwane są w czasie jeden-dwóch godzin a najczęstszą przyczyną „awarii” są samodzielne zmiany w oprogramowaniu urządzenia bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją obsługi. W przypadku awarii związanych z przepięciami w sieci elektro-energetycznej czy wyładowaniami atmosferycznymi – wystawiona faktura może stanowić podstawę dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela budynku lub dostawcy energii.

Usługa serwisowa TYP B

Płatne czynności serwisowe i montażowe (naprawcze) instalacji wykonanych przez inne podmioty / instalatorów. Stawka za każda rozpoczętą godzinę pracy serwisanta = 300 zł netto + VAT

  • Początek pracy : godzina, o której serwisant dojechał do miejsca serwisu wskazanego przez Klienta.
  • Zakończenie pracy : godzina, o której serwisant odjechał z miejsca wskazanego przez Klienta.
  • Czynności wykonane w dni : sobota, niedziela i ustawowo wolne od pracy: stawka podstawowa x 2.
  • Czynności wykonywane w godzinach od 18.00 do 8.00 – stawka podstawowa x 2.
  • W przypadku realizacji zlecenia w dni wolne od pracy w godzinach „nocnych” – stawka podstawowa x 4

Do ceny usługi należy doliczyć wartość zużytych materiałów (do rozliczenia przyjmujemy ceny katalogowe producentów na podstawie oficjalnych cenników obowiązujących w momencie usuwania awarii) i koszty dojazdu.

Przegląd okresowy pomp ciepła Nibe dla urządzeń do 20 kW = 600 zł netto + VAT za (każde urządzenie),  + koszty dojazdu.

Przegląd okresowy pomp ciepła Nibe dla urządzeń od 20 kW = 800 zł netto + VAT (za każde urządzenie),  + koszty dojazdu.

Koszt dojazdu 

Stawka 2,0 zł netto + VAT 23% za każdy przejechany kilometr, liczona w dwie strony tj. od siedziby firmy Grasant do Klienta i z powrotem.
Jeżeli trasa przebiega przez płatne odcinki dróg – należy doliczyć koszt tych opłat.

Uwaga!
W zdecydowanej większości przypadków awarie usuwane są w czasie jeden-dwóch godzin a najczęstszą przyczyną „awarii” są samodzielne zmiany w oprogramowaniu urządzenia bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją obsługi. W przypadku awarii związanych z przepięciami w sieci elektro-energetycznej czy wyładowaniami atmosferycznymi – wystawiona faktura może stanowić podstawę dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela budynku lub dostawcy energii.

Formularz zgłoszeń

Zgłoszenia serwisowe 24h lub sprawy pilne można wysyłać korzystając z Formularza zgłoszeń