Pompy ciepła powietrzne

Elektryczne

Od lipca 2024 rekomenduję montaż licznika energii elektrycznej, zużywanej przez pompę ciepła,  polskiej firmy Zamel model MEW-01 3F+N SUPLA z Wi-Fi. Tego typu licznik pozwala na lepszą diagnostykę pracy pompy ciepła aniżeli dotychczas stosowane, analogowe rozwiązania. Urządzenie daje możliwość podglądu danych historycznych z podziałem na różne jednostki czasowe (dni / tygodnie / miesiące), wraz z zapisem zmian napięcia w instalacji elektrycznej.   

W uproszczeniu przewody zasilające i komunikacyjne :

Przewody zasilające 5×4 mm :

 • dla jednostki zewnętrznej – wyłącznik na ścianie, zgodnie z instrukcją,
 • dla jednostki wewnętrznej – gniazdo 3. fazowe 32A, 

Przewody komunikacyjne :

 • pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną – 3 x 1 mm
 • czujnik pogodowy – 2 x 1 mm

Szczegóły poniżej.

 

 

NIBE F-2120

Do zasilania pompy ciepła i jej sterowania potrzebujemy :

– zasilanie jednostki wewnętrznej (dla grzałki elektrycznej) = gniazdo siłowe 32A,
gniazdo powinno być zamontowane w takim miejscu, aby był do niego swobodny dostęp obsługowy / wyłączenie awaryjne,
– zasilanie jednostki zewnętrznej (dla sprężarki) – zgodnie z instrukcją (poniżej),
– bezpiecznik o zwłoce C, 20A,
– podlicznik prądu 3 fazowy na szynie w szafce,
– „pogodówka” = przewód 2 x 1 mm kw najlepiej od strony północnej, na wysokości około 1,80m od docelowego poziomu gruntu, luz montażowy na ścianie około 0,5m, 
– kabel komputerowy (dla pomp ciepła serii „F”) – skrętka, do komunikacji z internetem, zakończona wtyczką (gniazdo jest w SHK200M lub sterowniku SMO20/SMO40).
– czujnik asymetrii faz – zgodnie z wytycznymi NIBE – wyżej,
– wyłącznik na ścianie zewnętrznej – w miejscu montażu jednostki zewnętrznej.
Elementy opcjonalne :
gniazdo 1. fazowe – dla stacji zmiękczającej.
gniazdo 1 fazowe – dla odkurzacza centralnego
gniazdo 1 fazowe – dla rekuperatora lub FLM
przewód 2 x 1 mm kw w „korytarzu” jako czujnik / wskaźnik temperatury wewnętrznej = jeden na parterze i drugi na piętrze,
Szczegółowe instrukcje serwisowe /  wymiary urządzeń / dane techniczne / elektryczne / hydrauliczne  dostępne są pod poniższymi linkami :
W przypadku zastosowania zbiorników innych niż SHK 200M :

NIBE F-2040

Do zasilania pompy ciepła i jej sterowania potrzebujemy :

– zasilanie jednostki wewnętrznej (dla grzałki elektrycznej) = gniazdo siłowe 32A,
gniazdo powinno być zamontowane w takim miejscu, aby był do niego swobodny dostęp obsługowy / wyłączenie awaryjne,
– zasilanie jednostki zewnętrznej (dla sprężarki) – zgodnie z instrukcją (poniżej),
– bezpiecznik o zwłoce C, 20A,
– podlicznik prądu 3 fazowy na szynie w szafce,
– „pogodówka” = przewód 2 x 1 mm kw najlepiej od strony północnej, na wysokości około 1,80m od docelowego poziomu gruntu, luz montażowy na ścianie około 0,5m, 
– kabel komputerowy (dla pomp ciepła serii „F”) – skrętka, do komunikacji z internetem, zakończona wtyczką (gniazdo jest w SHK200M lub sterowniku SMO20/SMO40).
– czujnik asymetrii faz – zgodnie z wytycznymi NIBE – załącznik wyżej.
Elementy opcjonalne :
gniazdo 1. fazowe – dla stacji zmiękczającej.
gniazdo 1 fazowe – dla odkurzacza centralnego
gniazdo 1 fazowe – dla rekuperatora lub FLM
przewód 2 x 1 mm kw w „korytarzu” jako czujnik / wskaźnik temperatury wewnętrznej = jeden na parterze i drugi na piętrze,
Szczegółowe instrukcje serwisowe /  wymiary urządzeń / dane techniczne / elektryczne / hydrauliczne  dostępne są pod poniższymi linkami :
W przypadku zastosowania zbiorników innych niż SHK 200M :
.

NIBE SPLIT

Do zasilania pompy ciepła i jej sterowania potrzebujemy :

– zasilanie jednostki wewnętrznej (dla grzałki elektrycznej) = gniazdo siłowe 32A,
gniazdo powinno być zamontowane w takim miejscu, aby był do niego swobodny dostęp obsługowy / wyłączenie awaryjne,
– zasilanie jednostki zewnętrznej (dla sprężarki) – zgodnie z instrukcją (poniżej),
– bezpiecznik o zwłoce C, 20A,
– podlicznik prądu 3 fazowy na szynie w szafce,
– „pogodówka” = przewód 2 x 1 mm kw najlepiej od strony północnej, na wysokości około 1,80m od docelowego poziomu gruntu, luz montażowy na ścianie około 0,5m, 
– kabel komputerowy (dla pomp ciepła serii „F”) – skrętka, do komunikacji z internetem, zakończona wtyczką (gniazdo jest w BA SVM10-200 lub sterowniku SMO20/SMO40).
– czujnik asymetrii faz – zgodnie z wytycznymi NIBE – załącznik wyżej.
Elementy opcjonalne :
gniazdo 1. fazowe – dla stacji zmiękczającej.
gniazdo 1 fazowe – dla odkurzacza centralnego
gniazdo 1 fazowe – dla rekuperatora lub FLM
przewód 2 x 1 mm kw w „korytarzu” jako czujnik / wskaźnik temperatury wewnętrznej = jeden na parterze i drugi na piętrze,
Szczegółowe instrukcje serwisowe /  wymiary urządzeń / dane techniczne / elektryczne / hydrauliczne  dostępne są pod poniższymi linkami :
Jednostka wewnętrzna BA SVM10-200 = https://www.nibe.pl/nibedocuments/28949/631050-1.pdf
W przypadku zastosowania zbiorników innych niżBA SVM10-200 :
Instrukcja użytkownika Nibe Split :https://www.nibe.pl/nibedocuments/25317/331972-2.pdf

Hydrauliczne

 1. rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody ciepłej oraz centralnego ogrzewania (zasilanie / powrót) – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała centrala wewnętrzna lub  zbiorniki buforowe ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania (rozwiązanie zależne od indywidualnego przypadku), wyprowadzone w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi konkretnego zbiornika / centrali wewnętrznej,
 2. wszystkie rury, zakończone zaworem odcinającym z pół-śrubunkiem (część ruchoma / gwintowana od zewnątrz), w osi podejść przyłączy zbiornika / zbiorników / centrali wewnętrznej,
 3. pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowana hydraulicznie w obiegu instalacji cyrkulacji – podłączenie elektryczne nie jest konieczne (będzie wykonane w czasie montażu pompy ciepła),
 4. grupy bezpieczeństwa :
  1. w przypadku zlecenia nam wykonania tego zakresu – przygotowane podejście dla instalacji kanalizacyjnej,
  2. w przypadku wykonania samodzielnie wymagamy :
   1. grupy bezpieczeństwa centralnego ogrzewania,
   2. grupy bezpieczeństwa wody użytkowej,
 5. parametry pracy instalacji grzewczych :
  1. ogrzewanie podłogowe = 35 st.C /28 st. C
  2. ogrzewanie grzejnikowe = 55 st.C /45 st. C
 6. instalacje wodne (CO i CWU) wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – izolacje rur zgodne z normą (Zalącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 75).
 7. sterowanie miejscowe dla całej instalacji nie jest koniecznie wymagane przy prawidłowo wykonanym ogrzewaniu podłogowym :
  1. zastosowania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (a nie grzejnikowego),
  2. zrównoważeniu hydraulicznym przepływów przy wykorzystaniu np. kamery termowizyjnej,
  3. zastosowaniu dla sypialni termostatu miejscowego / radiowego np. firmy Auraton model 200 TRA: https://www.auraton.pl/wp-content/uploads/_instrukcje/pl/200_TRA-PL.pdf
 8. Przed  montażem pompy ciepła / przed pierwszym uruchomieniem instalacja ogrzewcza powinna być :
  • napełniona wodą, skutecznie odpowietrzona
  • poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiem
  UWAGA : Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego / grzejnikowego wykonywana przez inną firmę (poza naszym zakresem) nie będzie skutecznie odpowietrzona i z tego powodu wymagane będzie przedłużenie czasu pierwszego uruchomienia o kolejny dzień (bez względu na czas potrzebny na tę czynność ale nie dłużej niż 8h), to dodatkowy koszt dojazdu i podjęcia czynności za każdy  dzień wynosi 1.500 zł netto + 23% VAT.
  Proszę zatem zobligować / dopilnować instalatora wykonującego instalację ogrzewania podłogowego/grzejnikowego, aby swoją pracę wykonał rzetelnie i zgodnie ze sztuką.

  Regulacja przepływów / równoważenie hydrauliczne należą do obowiązków firmy wykonującej instalację ogrzewania podłogowego / grzejnikowego – czynności te nie są objęte „pierwszym uruchomieniem pompy ciepła” i docelowo wykonuje się w okresie grzewczym /  w trakcie eksploatacji – regulacja ma wpływ na koszty pracy pompy ciepła i komfort mieszkania.

Szczegółowe dane techniczne najczęściej stosowanych zbiorników i central wewnętrznych dostępne są pod linkami niżej.
Jeżeli na liście nie ma Twojego zbiornika – napisz do nas : biuro@grasant.pl

Centrala wewnętrzna Nibe VVM S-320 :
opis : https://www.nibe.eu/download/18.47caefa01746f970b8518c7/1630321366363/VVM.pdf
instrukcja obsługi : https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/121231/storage/MTIxMjMxLzAvbWFzdGVy
wymiary i rozmieszczenie przyłączy :

Centrala wewnętrzna dla powietrznych pomp ciepła typu monoblok F-2120 i F-2040 :
SHK 200M : https://www.nibe.pl/nibedocuments/28595/29159%20SHK_200M_26-06-2020%20[PL].pdf

Dla powietrznych pomp ciepła typu SPLIT :
BA-SVM ; https://www.nibe.pl/Produkty/Powietrzne-pompy-ciepla-przeglad/BA-SVM10-200/#downloads

Zbiorniki okrągłe o poj. 280 i 340 litrów :
NIBE : https://www.nibe.pl/Produkty/Zbiorniki-do-pomp-ciepla/nibe-ba-st-1fedc/

OSO : https://thermes.pl/produkty/delta-geocoil-do-pompy-ciepla/

Zbiornik zewnętrzny

 1. rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody ciepłej – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stał zbiornik ciepłej wody użytkowej, wyprowadzone w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi konkretnego zbiornika,
 2. rury instalacji wody grzewczej (CO) – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała pompa ciepła, wyprowadzone 30cm ponad pompę ciepła, w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi pompy ciepła
 3. wszystkie rury, zakończone zaworem odcinającym z pół-śrubunkiem (część ruchoma / gwintowana od zewnątrz), w osi podejść przyłączy pompy ciepła i zbiornika,
 4. pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowana hydraulicznie w obiegu instalacji cyrkulacji – podłączenie elektryczne nie jest konieczne (będzie wykonane w czasie montażu pompy ciepła),
 5. grupy bezpieczeństwa :
  1. w przypadku zlecenia nam wykonania tego zakresu – przygotowane podejście dla instalacji kanalizacyjnej,
  2. w przypadku wykonania samodzielnie wymagamy :
   1. grupy bezpieczeństwa centralnego ogrzewania,
   2. grupy bezpieczeństwa wody użytkowej,
 6. parametry pracy instalacji grzewczych :
  1. ogrzewanie podłogowe = 35 st.C /28 st. C
  2. ogrzewanie grzejnikowe = 55 st.C /45 st. C
 7. instalacje wodne (CO i CWU) wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – izolacje rur zgodne z normą (Zalącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 75).
 8. sterowanie miejscowe dla całej instalacji nie jest koniecznie wymagane przy prawidłowo wykonanym ogrzewaniu podłogowym :
  1. zastosowania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (a nie grzejnikowego),
  2. zrównoważeniu hydraulicznym przepływów przy wykorzystaniu np. kamery termowizyjnej,
  3. zastosowaniu dla sypialni termostatu miejscowego / radiowego np. firmy Auraton model 200 TRA: https://www.auraton.pl/wp-content/uploads/_instrukcje/pl/200_TRA-PL.pdf
 9. Przed  montażem pompy ciepła / przed pierwszym uruchomieniem instalacja ogrzewcza powinna być:
  – napełniona wodą, skutecznie odpowietrzona
  – poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiemUWAGA : Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego / grzejnikowego wykonywana przez inną firmę (poza naszym zakresem) nie będzie skutecznie odpowietrzona i z tego powodu wymagane będzie przedłużenie czasu pierwszego uruchomienia o kolejny dzień (bez względu na czas potrzebny na tę czynność ale nie dłużej niż 8h), to dodatkowy koszt dojazdu i podjęcia czynności za każdy dzień wynosi 1.500 zł netto + 23% VAT.Proszę zatem zobligować / dopilnować instalatora wykonującego instalację ogrzewania podłogowego/grzejnikowego, aby swoją pracę wykonał rzetelnie i zgodnie ze sztuką.Regulacja przepływów / równoważenie hydrauliczne należą do obowiązków firmy wykonującej instalację ogrzewania podłogowego / grzejnikowego – czynności te nie są objęte „pierwszym uruchomieniem pompy ciepła” i docelowo wykonuje się w okresie grzewczym / w trakcie eksploatacji – regulacja ma wpływ na koszty pracy pompy ciepła i komfort mieszkania.

Szczegółowe dane techniczne pomp ciepła dostępne są pod linkami:

Szczegółowe dane techniczne najczęściej stosowanych zbiorników dostępne pod linkami niżej. Jeżeli na liście nie ma Twojego zbiornika – napisz do nas : biuro@grasant.pl

Posadowienie jednostki zewnętrznej

Jednostkę zewnętrzną powietrznej pompy ciepła możemy zamontować na kilka sposobów, uzależnionych od wielkości i masy urządzenia oraz możliwości technicznych obiektu budowlanego.

Dla lekkich jednostek 6-8 kW możliwy jest montaż na ścianie budynku – montaż odbywa się na wieszaku, pod którym wymagana jest sztywna podbudowa / konstrukcja.
Wieszaka nie jesteśmy w stanie przymocować do styropianu.
Dla pozostałych jednostek sugerujemy montaż na „gruncie”.

Lokalizacja jednostki zewnętrznej powinna być tak umiejscowiona, aby :
– nie przeszkadzała w ruchu wokół budynku,
– kapiąca z niej woda po zamarznięciu nie generowała niebezpieczeństwa poślizgnięcia się użytkowników,
– dźwięk wydobywający się z pracy wentylatora nie przeszkadzał mieszkańcom i sąsiadom,