Izolacja cieplna posadzek

Od jakości wykonania tego etapu zależy ilość mostków termicznych i ewentualne straty ciepła do gruntu a tym samym, w pewnej części koszt eksploatowania pompy ciepła. Poprawnie wykonana izolacja cieplna (w rozumieniu strat ciepła do otoczenia) powinna być zrealizowana co najmniej z dwóch warstw styropianu (dla parteru), układanych na zakład tj. w taki sposób, aby szczeliny połączeniowe pomiędzy płytami warstw były przesunięte względem siebie (jak cegły w murze).

Szczeliny pomiędzy płytami styropianu, ścianami budynku, instalacjami elektrycznymi / kanalizacyjnymi / wodnymi / wentylacyjnymi i wszelkimi innymi, ułożonymi na podbetonie powinny być wypełnione / zaizolowane pianą nisko-prężną. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku płyt styropianowych łączonych na pióro/wpust.

Ogrzewanie podłogowe będzie układane na docelowej grubości styropianie, po uprzednim ułożeniu folii aluminiowej – proszę nie zostawiać/dodawać/odejmować miejsca na „maty styropianowe”. Ze względu na zwiększoną wytrzymałość mechaniczną na ściskanie /odporność na pękanie posadzki właściwej, sugeruję zastosowanie styropianu EPS 200 lub XPS.

 

Polecam produkty firmy Styropoz z Poznania.