Pompy ciepła gruntowe

Elektryczne

Do zasilania pompy ciepła i jej sterowania potrzebujemy:

 • zasilanie pompy ciepła = przewód 5 x 4mm kw,
 • bezpiecznik o zwłoce C, 20A,
 • podlicznik prądu 3 fazowy na szynie w szafce,
 • gniazdo 32A z wyłącznikiem, – gniazdo powinno być zamontowane w takim miejscu, aby był do niego swobodny dostęp obsługowy / wyłączenie awaryjne,
 • „pogodówka” = przewód 2 x 1 mm kw najlepiej od strony północnej, na wysokości około 1,80m od docelowego poziomu gruntu, luz montażowy na ścianie około 0,5m,
 • kabel komputerowy (dla pomp ciepła serii „F”) – skrętka, do komunikacji z internetem, zakończona wtyczką (gniazdo jest w pompie ciepła).
 • Pompy ciepłą serii „S” łączą się z internetem przez WI-FI.
 • czujnik asymetrii faz – zgodnie z wytycznymi NIBE – załącznik poniżej.

Elementy opcjonalne:

 • gniazdo 1. fazowe – dla stacji zmiękczającej.
 • gniazdo 1 fazowe – dla odkurzacza centralnego
 • gniazdo 1 fazowe – dla rekuperatora lub FLM
 • przewód 2 x 1 mm kw w „korytarzu” jako czujnik / wskaźnik temperatury wewnętrznej = jeden na parterze i drugi na piętrze,

Szczegółowe instrukcje serwisowe / wymiary urządzeń / dane techniczne / elektryczne / hydrauliczne dostępne są pod poniższymi linkami:

Hydrauliczne

Zbiornik wewnętrzny

 1. Rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody ciepłej – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała pompa ciepła, wyprowadzone 30 cm ponad pompę ciepła, w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi.
 2. Rury instalacji wody grzewczej (CO) – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała pompa ciepła, wyprowadzone 30 cm ponad pompę ciepła, w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi.
 3. Wszystkie rury, zakończone zaworem odcinającym z pół-śrubunkiem (część ruchoma / gwintowana od zewnątrz), w osi podejść przyłączy, pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowana hydraulicznie w obiegu instalacji cyrkulacji – podłączenie elektryczne nie jest konieczne (będzie wykonane w czasie montażu pompy ciepła).
 4. Grupy bezpieczeństwa:
  w przypadku zlecenia nam wykonania tego zakresu – przygotowane podejście dla instalacji kanalizacyjnej,
  w przypadku wykonania samodzielnie wymagamy:
  – grupy bezpieczeństwa centralnego ogrzewania,
  – grupy bezpieczeństwa wody użytkowej.
 5. Parametry pracy instalacji grzewczych :
  – ogrzewanie podłogowe = 35 st.C /28 st. C
  – ogrzewanie grzejnikowe = 55 st.C /45 st. C
 6. Instalacje wodne (CO i CWU) wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – izolacje rur zgodne z normą (Zalącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 75).
 7. Sterowanie miejscowe dla całej instalacji nie jest koniecznie wymagane przy prawidłowo wykonanym ogrzewaniu podłogowym :
  zastosowania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (a nie grzejnikowego),
  zrównoważeniu hydraulicznym przepływów przy wykorzystaniu np. kamery termowizyjnej,
  zastosowaniu dla sypialni termostatu miejscowego / radiowego np. firmy Auraton model 200 TRA: https://www.auraton.pl/wp-content/uploads/_instrukcje/pl/200_TRA-PL.pdf
 8. w przypadku zastosowania siłowników // termostatów miejscowych firma wykonująca instalację ogrzewczą winna zaprojektować i wykonać tak instalację, aby zapewnić wymagany przez pompę ciepła do prawidłowej pracy zład wody kotłowej i jej minimalny przepływ,
 9. Przed montażem pompy ciepła / przed pierwszym uruchomieniem instalacja ogrzewcza powinna być:
  – napełniona wodą,
  – skutecznie odpowietrzona,
  – poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiem.

UWAGA: Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego / grzejnikowego wykonywana przez inną firmę (poza naszym zakresem) nie będzie skutecznie odpowietrzona i z tego powodu wymagane będzie przedłużenie czasu pierwszego uruchomienia o kolejny dzień (bez względu na czas potrzebny na tę czynność ale nie dłużej niż 8h), to dodatkowy koszt dojazdu i podjęcia czynności za każdy dzień wynosi 1.500 zł netto + 23% VAT.

Proszę zatem zobligować / dopilnować instalatora wykonującego instalację ogrzewania podłogowego/grzejnikowego, aby swoją pracę wykonał rzetelnie i zgodnie ze sztuką.

Regulacja przepływów / równoważenie hydrauliczne należą do obowiązków firmy wykonującej instalację ogrzewania podłogowego / grzejnikowego – czynności te nie są objęte „pierwszym uruchomieniem pompy ciepła” i docelowo wykonuje się w okresie grzewczym / w trakcie eksploatacji – regulacja ma wpływ na koszty pracy pompy ciepła i komfort mieszkania.

Szczegółowe dane techniczne dostępne są pod linkami:

Zbiornik zewnętrzny

 1. rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody ciepłej – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stał zbiornik ciepłej wody użytkowej, wyprowadzone w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi konkretnego zbiornika,
 2. podłączenie zbiornika zewnętrznego realizowane jest przez firmę wykonującą instalację zimnej / ciepłej wody użytkowej,
 3. rury instalacji wody grzewczej (CO) – doprowadzone w miejsce gdzie będzie stała pompa ciepła, wyprowadzone 30cm ponad pompę ciepła, w osi podejść, zgodnie z wymiarami podanymi / rozstawem widocznym na schemacie w instrukcji obsługi pompy ciepła
 4. wszystkie rury, zakończone zaworem odcinającym z pół-śrubunkiem (część ruchoma / gwintowana od zewnątrz), w osi podejść przyłączy pompy ciepła i zbiornika,
 5. pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowana hydraulicznie w obiegu instalacji cyrkulacji – podłączenie elektryczne nie jest konieczne (będzie wykonane przez nas w czasie montażu pompy ciepła),
 6. grupy bezpieczeństwa :
  1. w przypadku zlecenia nam wykonania tego zakresu – przygotowane podejście dla instalacji kanalizacyjnej,
  2. w przypadku wykonania samodzielnie wymagamy :
   1. grupy bezpieczeństwa centralnego ogrzewania,
   2. grupy bezpieczeństwa wody użytkowej,
 7. parametry pracy instalacji grzewczych :
  1. ogrzewanie podłogowe = 35 st.C /28 st. C
  2. ogrzewanie grzejnikowe = 55 st.C /45 st. C
 8. instalacje wodne (CO i CWU) wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – izolacje rur zgodne z normą (Zalącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 75).
 9. sterowanie miejscowe dla całej instalacji nie jest koniecznie wymagane przy prawidłowo wykonanym ogrzewaniu podłogowym :
  1. zastosowania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (a nie grzejnikowego),
  2. zrównoważeniu hydraulicznym przepływów przy wykorzystaniu np. kamery termowizyjnej,
  3. zastosowaniu dla sypialni termostatu miejscowego / radiowego np. firmy Auraton model 200 TRA: https://www.auraton.pl/wp-content/uploads/_instrukcje/pl/200_TRA-PL.pdf
 10. w przypadku zastosowania siłowników // termostatów miejscowych firma wykonująca instalację ogrzewczą winna zaprojektować i wykonać tak instalację, aby zapewnić wymagany przez pompę ciepła do prawidłowej pracy zład wody kotłowej i jej minimalny przepływ,
 11. Przed  montażem pompy ciepła / przed pierwszym uruchomieniem instalacja ogrzewcza powinna być:
  – napełniona wodą, skutecznie odpowietrzona
  – poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiemUWAGA : Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego / grzejnikowego wykonywana przez inną firmę (poza naszym zakresem) nie będzie skutecznie odpowietrzona i z tego powodu wymagane będzie przedłużenie czasu pierwszego uruchomienia o kolejny dzień (bez względu na czas potrzebny na tę czynność ale nie dłużej niż 8h), to dodatkowy koszt dojazdu i podjęcia czynności za każdy dzień wynosi 1.500 zł netto + 23% VAT.Proszę zatem zobligować / dopilnować instalatora wykonującego instalację ogrzewania podłogowego/grzejnikowego, aby swoją pracę wykonał rzetelnie i zgodnie ze sztuką.Regulacja przepływów / równoważenie hydrauliczne należą do obowiązków firmy wykonującej instalację ogrzewania podłogowego / grzejnikowego – czynności te nie są objęte „pierwszym uruchomieniem pompy ciepła” i docelowo wykonuje się w okresie grzewczym / w trakcie eksploatacji – regulacja ma wpływ na koszty pracy pompy ciepła i komfort mieszkania.

Szczegółowe dane techniczne pomp ciepła dostępne są pod linkami:

Szczegółowe dane techniczne najczęściej stosowanych zbiorników dostępne pod linkami niżej. Jeżeli na liście nie ma Twojego zbiornika – napisz do nas : biuro@grasant.pl