Wygrzewanie posadzek

Montowane przez nas pompy ciepła firmy Nibe mają w swoim oprogramowaniu możliwość zdefiniowania harmonogramu wygrzewania posadzek (Funkcja osuszania podłogi) – jest to specjalny program, który realizuje automatyka pompy ciepła z pominięciem wskazań aktualnej temperatury zewnętrznej. 

Funkcja ciepłej wody użytkowej jest wyłączona, temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik pogodowy jest pomijana.

Można w nim zdefiniować :

  • temperaturę wody kotłowej, do której uzyskania ma dążyć grzałka / i lub sprężarka pompy ciepła – zakres możliwych nastaw od 150C do 700C
  • długość okresu od 1. do 7. przy czym w każdy z tych okresów można oddzielnie / niezależnie zdefiniować długość jego funkcjonowania od 0 do 30 dni – przy czym jeden dzień rozumiany jest jako ten, w którym został uzyskany wymagany (nastawiony wcześniej) parametr wody kotłowej tj. dla przykładu : jeżeli zdefiniujemy, że woda kotłowa ma być podgrzana do temp. 400C i ta temperatura ma być utrzymana 3 dni, to odliczanie 3. dni rozpocznie się dopiero po osiągnięciu tego / wymaganego parametru,   

Z uwagi na gwarancję zrealizowanych w Państwa domach / obiektach budowlanych posadzek betonowych i anhydrytowych zalecam, aby harmonogram wygrzewania posadzek definiował wykonawca tych posadzek – ja nie zajmuję się usługami wykonywania posadzek i nie chcę brać na siebie odpowiedzialności za ewentualne ich pękanie. Nastawię / pomogę w ustawieniu  parametrów, które otrzymam w formie pisemnej (np. w wiadomości e-mail) ale nie podejmuję się ich wskazania / określenia / zdefiniowania – to jest w gestii Państwa jako inwestorów i/lub w zakresie Państwa wykonawcy posadzek.