O firmie

Grasant

Zapraszam do korzystania z naszych usług, które świadczymy od 1997 roku. Proszę zapoznać się z naszą ofertą, zwrócić uwagę na jakość oferowanych urządzeń, referencje i posiadane kwalifikacje. Chcemy być firmą rzemieślniczą, postrzeganą jako wykonawca ukierunkowany na obsługę Klienta detalicznego i niewielkiego instytucjonalnego. Tylko czasami występujemy jako podwykonawca dla generalnych wykonawców.

Oferujemy usługi:

 • projektowe w całej branży instalacyjnej,
 • przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe,
 • instalacja kanalizacyjne pod posadzkowe, wewnętrzne i dekompresji kanalizacji,
 • instalacje grzewcze: podłogowe, grzejnikowe i ścienne,
 • instalacje zimnej wody i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją,
 • wewnętrzne instalacje gazowe, montaż kotłowni opartych o urządzenia gazowe,
 • wylewki anhydrytowe,
 • instalacje oparte o pompy ciepła, dla których dolnym źródłem może być woda, powietrze, grunt, procesy technologiczne, obiekty gospodarcze w rolnictwie,
 • dolne źródła dla pomp ciepła – kolektory poziome i odwierty pionowe,
 • kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych,
 • centralne odkurzacze, wentylacje mechaniczne z odzyskiem ciepła,
 • przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków,
 • instalacje elektryczne w zakresie niezbędnym dla montowanych urządzeń,
 • usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne wykonanych instalacji.

Podstawowym zakresem naszej działalności jest świadczenie kompleksowych usług montażu i serwisu sprzedawanych urządzeń.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług, współpracujemy z producentami poszczególnych grup produktowych, które specjalizują się w danej branży. Ukierunkowani jesteśmy na wykonywanie inwestycji w taki sposób, aby instalacje: solarna, centralnego ogrzewania czy kanalizacyjna z biologiczną oczyszczalnią ścieków – prawidłowo funkcjonowały.

Wielu klientów życzy sobie, aby odpowiedzialność za prawidłową pracę całego systemu wodnego i grzewczego spoczywała na jednej firmie i nie było konieczności rozmawiania z kilkoma wykonawcami z branż pokrewnych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom świadczymy usługi w kompleksowym zakresie, ale realizujemy również zlecenia cząstkowe. Zatrudniamy instalatorów posiadających długoletnią praktykę w zawodzie i przygotowanie teoretyczne. Posiadamy czynne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w prowadzonej działalności gospodarczej.

Artur Panas