Wskazówki prawne

Niniejsza strona internetowa została opracowana dla PUH GRASANT, który to podmiot jest właścicielem tej strony internetowej oraz jej zawartości. Możecie Państwo korzystać z jej zawartości, jeśli akceptujecie niżej podane warunki użytkowania. Korzystając ze strony internetowej wyrażacie zgodę na te warunki.

1. Prawa ochronne

Wszelkie prawa do tej strony internetowej i jej zawartości należą do PUH GRASANT lub do osób trzecich. Stronę internetową możecie przeglądać dla własnego, niekomercyjnego użytku i wykorzystać przewidziane przez PUH GRASANT funkcje zamówieniowe. Inne wykorzystanie niż wykraczające poza przeglądanie, pobieranie, wydruk fragmentów strony internetowej dla własnych, niekomercyjnych celów – jest niedozwolone.

 

2. Kopiowanie

Kopiowanie tej strony internetowej lub jej części dozwolone jest tylko do własnych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem podania źródła tj. https://grasant.pl oraz PUH GRASANT.

 

3. Powiązania

Bez jednoznacznego pisemnego zezwolenia PUH GRASANT nie wolno dokonywać zmian tej strony internetowej i/ lub jej zawartości; w szczególności nie wolno tworzyć połączeń przez ramkę, odnośnik lub w inny sposób. Ewentualne odnośniki na tej stronie internetowej wprowadzono wyłącznie dla wygody użytkowników. Proszę pamiętać, że przy korzystaniu z odnośników opuszczacie stronę internetowa PUH GRASANT.

PUH GRASANT nie ma żadnego wpływu na zawartość otwartej poprzez odnośnik strony internetowej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe przez otwarcie i przeglądanie wyświetlonej strony internetowej lub przez pobranie lub inne użycie jej zawartości. O ile odnośniki ze strony internetowej osoby trzeciej prowadzą na stronę internetową PUH GRASANT nie oznacza to, że PUH GRASANT wyraziła zgodę na zawartość strony osoby trzeciej lub, że odpowiada za nią.

 

4. Kompletność

Stosujemy maksimum możliwej staranności i dbałości dla zapewnienia prawidłowości, kompletności i aktualności informacji zawartych na stronie internetowej. Mimo to zalecamy sprawdzenie informacji przed ich wykorzystaniem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe poprzez otwarcie i oglądanie tej strony internetowej lub przez pobranie lub inne użycie jej zawartości.

 

5. Przechowywanie danych osobowych

W celu zamówienia materiałów informacyjnych, otrzymania oferty, złożenia zamówienia na usługę lub towar, aby skorzystać z formularza zgłoszeniowego on-line, konieczne jest przekazanie nam żądanych na stronie internetowej danych osobowych. PUH GRASANT przechowuje te dane, aby móc udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie. PUH GRASANT będzie traktować te dane jako poufne i udostępni je osobom trzecim tylko w takim stopniu, w jakim jest to bezwzględnie konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów.